Instrumenten

Corporaties en huurders in actie tegen schimmel

In de strijd tegen vocht en schimmel trekken huurders en corporaties het beste samen op. Dit concluderen verschillende corporaties, individuele huurders, Woonbond en GGD Haaglanden in een werksessie bij Aedes. De inzichten uit deze werksessie worden gebruikt voor instrumenten die corporaties ondersteunen om vocht en schimmel in woningen te voorkomen en te bestrijden.

Dit voorjaar kregen verschillende corporaties in Zuid-Holland te maken met veel media-aandacht over klachten van huurders over schimmel in hun woningen. Dit ging ook gepaard met Kamervragen. Op initiatief van Vestia organiseerde Aedes afgelopen week daarom een werksessie. Hoe kun je het beste omgaan met (klachten over) vocht en schimmel in woningen?

Aantasting woongenot
Onderzoek altijd wat er aan de hand is. ‘Neem de huurder daarin serieus. Ga altijd kijken als een huurder een melding doet van schimmel’, benadrukt Karin Bakker, huurder bij Vestia. Zorgvuldigheid in de klachtenprocedure is volgens Wim Doorn van de GGD Haaglanden ook erg belangrijk. ‘Voor huurders is schimmel in huis een aantasting van het woongenot. Ze ervaren ook angst voor de eigen gezondheid.’ Doe snel onderzoek als de oorzaak van de schimmel niet duidelijk is, concluderen de aanwezigen.

Voorlichting
Schimmel komt vaak door een combinatie van bouwtechnische factoren en gedrag van bewoners. Het is verstandig als de woningcorporatie een klacht vroegtijdig en zorgvuldig in kaart brengt. Mocht blijken dat een huurder niet goed ventileert of stookt, geef dan als corporatie voorlichting over ventilatie. Mathieu Kamperman voert voor Haag Wonen onderhoud uit: ‘Luchten of ventileren zijn bijvoorbeeld verschillende dingen. In de praktijk denken veel mensen dat dit hetzelfde is.’ Als je lucht staan korte tijd de ramen wijd open, maar ventileren gebeurt meestal continu met ventilatieroosters.

Oplossingen
Medewerkers van DPA Cauberg-Huygen, een gespecialiseerd bureau in vocht- en schimmelproblematiek luisterden mee tijdens de werksessie. Zij schrijven nu aanbevelingen. Aedes gebruikt deze als basis voor enkele praktische instrumenten die ingaan op de hoofdvragen. Hoe ga je om met de klachten van huurders? Hoe kun je schimmelproblemen bouwkundig oplossen of voorkomen? Hoe leg je het als corporatie uit aan huurders en wat kunnen zij zelf doen om schimmel te voorkomen?

Achtergrond
De helft van het aantal klachten dat GGD Haaglanden het afgelopen jaar kreeg, gaat over schimmel in woningen. Volgens het RIVM komen vocht- en schimmelproblemen vooral voor in oudere woningen die gebouwd zijn vóór 1992. Omdat ongeveer 40 procent van de sociale huurwoningen bestaat uit woningen die vóór 1967 zijn gebouwd, komen vocht- en schimmelproblemen relatief veel voor in huurwoningen van woningcorporaties.