Aanpak vocht en schimmel: ‘Doe altijd onderzoek naar de oorzaak’

Neem klachten over schimmel altijd serieus. Doe niet te snel aannames maar onderzoek altijd de oorzaken. En communiceer altijd met de bewoner over de acties die de corporatie neemt om het probleem op te lossen. Dat waren de belangrijkste conclusies tijdens de presentatie van de Aedes-handreiking voor de aanpak van vocht en schimmel.

De oorzaak van klachten rond schimmel wordt niet altijd meteen achterhaald. De Haagse Karin Bakker bijvoorbeeld was jarenlang op advies van de corporatie fanatiek aan het ventileren. Uiteindelijk bleek puin in de afvoer van de mechanische ventilatie de oorzaak van de schimmel in haar badkamer. Bakker vertelde haar verhaal tijdens de presentatie van de Handreiking voor de aanpak van vocht en schimmel. Als lid van de landelijke huurdersvereniging van Vestia en de bewonersorganisatie van Scheveningen-dorp hoort ze vaker dergelijke verhalen. ‘Misschien hebben corporaties soms té weinig zicht op de impact van deze problemen op bewoners’, vermoedt Janneke Mikkers van GGD Haaglanden. 

Vochtmeters
Andersom ervaren ook corporatiemedewerkers frustratie omdat klachten aanhouden, terwijl ze aantoonbaar veroorzaakt worden door de huurder die te weinig ventileert of stookt. ‘Dan heb je al drie keer uitgelegd wat ze moeten doen. Rijd je er een week later langs, zie je dat het ventilatieroostertje weer dicht is.’
Wat is dan wel de juiste aanpak, hoe zorg je bijvoorbeeld dat een bewoner wel adviezen opvolgt? ‘Ik laat ze letterlijk zien en voelen wat het effect is van bepaald gedrag. En adviseer per ruimte wat ze het best kunnen doen en laten,’, zegt Erik Kok, vastgoedbeheerder bij Mitros. Soms delen corporaties vochtmeters uit aan bewoners met problemen, zodat ze zien wanneer het tijd is om te ventileren. 

Meerdere oorzaken
Doe niet te snel aannames maar onderzoek alle mogelijke oorzaken, adviseert Eelco Smeele van adviesbureau DPA Cauberg-Huygen, de opsteller van de handreiking. Want vaak is er sprake van meerdere oorzaken. Er is een grens aan de verantwoordelijkheid van de corporatie. ‘Maar die kun je pas claimen als je de problemen aantoonbaar hebt onderzocht.’
In Den Haag hebben corporaties, GGD, huurders en gemeente de krachten gebundeld. Ze gaan extra inzetten op voorlichting aan bewoners en hopen binnenkort een onafhankelijke expert aan te stellen die zich buigt over de lastige zaken.

Lees ook het artikel over de aanpak van vocht en schimmel in Aedes-magazine van februari 2017.