FAQ

Vijf vragen over onveilige rookgasafvoer

Doorgeroeste leidingen voor ventilatie en rookgasafvoer kunnen leiden tot het vrijkomen van het giftige gas koolmonoxide. Afvoersystemen waarbij dit kan voor komen, zitten vooral in naoorlogse flats. Hoe is dit te herkennen en op te lossen?

1. Hoe groot is het probleem?
Dat is nog onbekend. De eerste doorgeroeste kanalen zijn eind 2009 ontdekt in een appartementencomplex uit 1985 in Kerkrade. Later zijn in andere provincies dezelfde problemen gemeld.
De leidingen zijn aangelegd met een goedkoop systeem dat veel werd toegepast in goedkope sociale woningbouw van 1970 tot 1995. Vaak gaat het om appartementencomplexen van drie tot vijf bouwlagen. Naar schatting gaat het om enkele tienduizenden gebouwen.

2. Hoe is het systeem te herkennen?
De systemen zijn aan de buitenkant van het gebouw te herkennen aan de ventilator op het dak met luchtinlaatroosters aan de zijkant of direct er naast op het dak. De centrale ventilator op het dak zuigt zowel de ventilatielucht als de rookgassen af. Dit systeem is alleen voor conventionele cv-ketels (CR-ketels) zonder eigen ventilator. Andere typen ketels mogen niet worden aangesloten. Dit levert nu een probleem op omdat deze oude CR-ketels niet meer leverbaar zijn.

3. Wat is er aan de hand?
Door de lekkages in de afvoerkanalen wordt de afvoer van verbrandingsgassen verstoord en vermindert de werking van de ventilatie uit de woningen. In de cv-ketel kan onvolledige verbranding ontstaan waarbij koolmonoxide vrijkomt. Door de gaten in de kanalen kunnen de rookgassen en koolmonoxide in de woningen terechtkomen. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties.
Extra gevaarlijk wordt het als de oorspronkelijke beveiliging na ondeskundige vervanging van een cv-ketel niet meer is aangesloten. Als de centrale afzuigventilator uitvalt, blijven de cv-ketels dan doordraaien terwijl de rook niet wordt afgezogen. In dit geval is de kans groot dat de rookgassen in de andere woningen terechtkomen, ook al zijn de kanalen niet doorgeroest.

4. Wat is de oorzaak?
Bij lage buitentemperaturen in het stookseizoen kan de centrale afvoerleiding te veel afkoelen en condenseert waterdamp uit de rookgassen op de leidingwand. Dit veroorzaakt roest van de leidingen, waardoor er op den duur gaten in de leidingen vallen. Dit volgt uit het onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd in opdracht van de VROM-inspectie.

5. Hoe is het op te lossen?
Onderzoek van de toestand van deze rookgasafvoersystemen is belangrijk. De situaties verschillen per gebouw. Het is raadzaam om een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend installatiebedrijf. Met gebruik van een camera kan het gehele rookkanaal onderzocht worden op gaten en roest. Voor een deel kan dit ook vanaf het dak plaatsvinden. Laat ook onderzoeken of de beveiliging van de centrale afzuigventilator is aangesloten op alle cv-ketels.
De beste en goedkoopste oplossing is aanpassing van het afvoersysteem en vervanging van alle ketels in één keer. De ventilatielucht en de rookgassen moeten gescheiden worden afgevoerd.