Wet- en Regelgeving

Vanaf 2019 installatie en onderhoud cv-ketels alleen door erkende installateurs

Om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen, mogen straks alleen erkende bedrijven met gekwalificeerd personeel cv-ketels en warmwatertoestellen aansluiten en onderhouden. Dat schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat de wettelijke verplichting vanaf 2019 van kracht wordt.

De tussenliggende tijd is volgens het ministerie nodig voor het maken van wetgeving, opzetten van erkenningsregelingen, verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en bijscholen van monteurs. Zo blijkt uit de Kamerbrief. De installatiebranche bestaat uit ongeveer 18.000 installatiebedrijven, het merendeel hiervan is eenmanszaak.

Positief
De strengere regelgeving sluit goed aan bij het beleid en de eisen die Aedes stelt aan installatiebedrijven. In de zomer van 2016 publiceerde Aedes een factsheet, met de belangrijkste controlepunten voor cv-installaties op een rij. Mede naar aanleiding van het rapport Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit rapport is nu ook een belangrijke aanleiding voor het aanscherpen van de regels.

Campagne
Minister Blok kondigt in zijn brief ook een publiekscampagne aan in februari van 2017 over de gevaren van koolmonoxide. De Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio’s organiseren deze campagne.