Instrumenten

Wet- en regelgeving brandveiligheid

Opdrachtgevers moeten zich aan bepaalde voorschriften houden om de brandveiligheid van gebouwen te kunnen garanderen. De regels daarvoor zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Handreiking brandveiligheid
Bepaalde woningen gebouwd in de periode 1950-1970 voldoen mogelijk niet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen voor brandveiligheid. De houten platdakconstructies van deze woningen bieden onvoldoende weerstand tegen brandoverslag. In de Handreiking Brandveiligheid, een publicatie van de VROM-inspectie, staat welke woningen verminderd brandveilig zijn en wat huurders en verhuurders kunnen doen om de kans op brand te verkleinen.