Nieuws

Regionale samenwerking brandweer en woningcorporaties

Woningcorporaties werken in meerdere regio’s samen met onder meer de brandweer aan verbetering van de brandveiligheid. ‘Met het bewustzijn over de noodzakelijke brandveiligheid van woningen en andere gebouwen zit het wel goed’, zegt Ronald van Londen, adviseur Installaties bij woningcorporatie Woonstede. ‘Het gaat echter niet alleen om het gebouw, maar vooral om de mensen erin. Daar is nu steeds meer aandacht voor.’

‘Sinds het Bouwbesluit 2012 zijn en worden er grote stappen gezet in de brandveiligheid van gebouwen’, zegt Van Londen. ‘Zo is in nieuwe woningen een rookmelder verplicht en zijn de doorvoeren voor onder andere kabels en leidingen door de muren brandveilig uitgevoerd. Bij grote renovaties zijn deze zaken ook in bestaande woningen verplicht.’

‘Maar als we ons alleen maar keurig aan het Bouwbesluit houden, vergeten we de bewoners’, vervolgt hij. Daarom werken Woonstede en 30 andere corporaties in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden samen met de brandweer aan het vergroten van het bewustzijn voor brandveiligheid.

Vluchtroute met rollator
Dat is nog een zoektocht, legt hij uit. ‘Duidelijk is wel dat kwetsbare bewoners extra aandacht vragen. Bijvoorbeeld ouderen. Een vluchtroute kan prima werken voor kerngezonde mensen. Maar een bewoner achter een rollator komt daar minder snel uit de voeten. Er kan een keurige brandmeldinstallatie zijn, maar iemand van boven de 80 met reuma en artrose krijgt het glas misschien niet ingedrukt. Vluchtelingen hebben soms nog nooit een rookmelder gezien en weten dus ook niet hoe dat werkt. Het zijn allemaal kleine dingen, maar de gevolgen kunnen groot zijn.’

Dat vraagt om voldoende aandacht in de bedrijfsvoering van corporaties, zegt Harma Zijgers, adviseur Techniek van woningcorporatie Mooiland. Deze corporatie heeft haar kerngebied in Noordoost-Brabant en werkt hier samen met de brandweer Brabant-Noord. ‘Volgend jaar gaan we een groot deel van onze bestaande flats en portieken brandveiliger maken. Voorafgaand daaraan bespreken we het programma van eisen met de brandweer.’

‘Natuurlijk hebben huurders ook hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid’, vervolgt Zijgers. ‘En daar kunnen wij hen bij helpen. Onze sociaal consulenten en bouwkundig opzichters houden bij huisbezoeken bijvoorbeeld hun oren en ogen ook hiervoor open. Zij zien of er spullen in de vluchtgang staan of merken op dat in een woning een wirwar aan verlengsnoeren op de grond ligt.’

Aedes en Gooi- en Vechtstreek
Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. ’Die zijn onder meer verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Onder meer de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft samen met Aedes plannen om, net als in Gelderland-Midden, een project te starten om de aanpak van brandveiligheid bij de corporaties in de regio verder te verhogen.