Habion werkt met brandweer aan brandveilige seniorenwoningen

Brand is een risico voor ouderen, zeker nu zij steeds vaker langer zelfstandig blijven wonen. Woningcorporatie Habion werkt daarom in de regio Amsterdam-Amstelland nauw samen met de brandweer, om de brandveiligheid voor oudere huurders te verbeteren. Met slimme blusapparaten, rookmelders, ontruimingsoefeningen en voorlichting.

Ouderen wonen langer zelfstandig en dat brengt extra brandveiligheidsrisico’s met zich mee. Een belangrijk onderwerp bij Habion: ‘Wij zijn gespecialiseerd in huisvesting van kwetsbare ouderen. De gevolgen van brand kunnen voor deze groep extra groot zijn’, zegt directeur-bestuurder Peter Boerenfijn van Habion. ‘Zo zijn ze minder mobiel, waardoor ze moeilijker kunnen vluchten.’ Contact met de brandweer leidde in februari 2016 tot een intentieovereenkomst.

Slimme blusapparaten
Om de fysieke veiligheid te verhogen, plaatst Habion rookmelders in alle woningen waar die nog ontbreken. Daarnaast plaatst de corporatie bij wijze van proef in Aalsmeer zes slimme blusapparaten bij ouderen die deze apparaten het meest nodig hebben. Dit systeem herkent de brand zelf en houdt deze voor een bepaalde tijd onder controle door een watermist te verspreiden. Daarmee wordt de kans op overleving groter en wordt tevens de tijd overbrugd die de brandweer nodig heeft om bij de brand te komen.

Veiligheidsbewustzijn
Habion en de brandweer leggen ook nadruk op het ‘brandveiligheidbewustzijn’ en de zelfredzaamheid van de ouderen. Daarom komen er trainingen voor corporatiemedewerkers en voorlichtingen voor bewoners die zich onder andere richten op het verkleinen van de risico’s van brand. Ook het onderwerp vluchten staat hoog op de agenda. ‘Waar het vaak fout gaat als er brand uitbreekt, is dat bewoners de uitgang niet op tijd kunnen vinden, bijvoorbeeld vanwege enorme rookontwikkeling’, zegt Boerenfijn. ‘Ontruimingsoefeningen en het opstellen van vluchtplannen zijn dan ook essentieel. Dat gaan we samen organiseren’, aldus Boerenfijn.

Habion is een landelijke corporatie, met ouderenhuisvesting verspreid over Nederland. Wanneer deze samenwerkingsvorm een succes blijkt, zal de corporatie overwegen ook met de brandweer in andere regio’s zo’n samenwerking te starten.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in een factsheet Brandveiligheid van ouderenwoningen de feiten rondom brandveiligheid op een rij gezet, beschrijft de rol van woningcorporaties en andere partijen en biedt oplossingen.