Wet- en Regelgeving

Geen verplichting rookmelders in bestaande woningen

Woningcorporaties worden voorlopig niet verplicht om rookmelders in al hun bestaande woningen te plaatsen. Dat is de belangrijkste uitkomst van stemmingen in de Tweede Kamer over brandveiligheid van seniorenwoningen.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Zij vormen volgens de brandweer een risicogroep als het om brandveiligheid in eigen huis gaat. De Tweede Kamer liet zich hierover op 8 maart 2016 in een rondetafelgesprek met deskundigen informeren. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg was een van de genodigden en benadrukte dat het belangrijk is dat kwetsbare ouderen aandacht hebben voor hun eigen veiligheidssituatie en zo nodig zelf aanvullende maatregelen treffen, zoals een abonnement op een alarmeringsdienst. Inmiddels spraken minister Blok en de Tweede Kamer zich uit over aanvullende brandveiligheidsmaatregelen.

Rookmelders
Corporaties zorgen al voor de bouwkundige en installatietechnische veiligheid van hun woningen. In nieuwe corporatiewoningen zijn altijd rookmelders aangebracht. Omdat rookmelders om veel extra voorzieningen vragen, stelt minister ze niet verplicht in alle bestaande woningen. Zo moeten rookmelders aangesloten worden op een communicatienetwerk, zodat ze een eventuele brand meteen kunnen melden aan de brandweer. De minister gaat binnenkort in gesprek over de maatregelen die onder andere corporaties kunnen nemen om de brandveiligheid van ouderenhuisvesting te verbeteren.

Veiligheidsbewustzijn
Minister en Tweede Kamer zijn het erover eens dat ouderen en hun sociale netwerk zich onvoldoende bewust zijn van de risico's op brand en de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. De minister wil daarom extra aandacht besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van kwetsbare bewoners. Ook lokaal moet brandveiligheid op de agenda staan.