Factsheet

Factsheet Brandveiligheid van ouderenwoningen

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om extra aandacht voor de brandveiligheid in seniorenwoningen en -complexen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet in de factsheet Brandveiligheid van ouderenwoningen de feiten op een rij, beschrijft de rol van woningcorporaties en andere partijen en biedt oplossingen.

Gezamenlijk
Brandveiligheid is een gezamenlijke opgave van bewoners, zorgaanbieders, corporaties, gemeenten en brandweer. Woningcorporaties zorgen ervoor dat de basisveiligheid (bouwkundig en installatietechnisch) op orde is. In woonruimte waar professionele zorg verleend wordt, nemen corporaties extra maatregelen om de brandveiligheid te vergroten.

Aedes en Actiz wijzen er in deze publicatie op dat er ook een opgave ligt voor de overheid. Zij moet innovatieve toepassingen stimuleren die de brandveiligheid onder ouderen vergroot. Denk hierbij aan sprinklers en een mobiele watermistunit.