Praktijk

Aedes-app Brandveiligheid: maakt corporatiewoningen ouderen brandveiliger

De Aedes-app Brandveiligheid is op 6 februari 2019 in gebruik genomen door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Woningcorporaties kunnen met de gratis app eenvoudig woongebouwen inspecteren waar veel ouderen wonen. De app laat de belangrijkste risico’s zien en stelt oplossingen voor die de brandveiligheid verbeteren. Zo zorgen corporaties ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen wonen.

Minister Ollongren is blij dat corporaties zoveel aandacht hebben voor brandveiligheid: ‘Ouderen blijven langer thuis wonen dus moeten bedacht zijn op risico’s. Daar kunnen ze zelf iets aan doen, maar het gebouw moet ook maximaal veilig zijn. Voor woningcorporaties en hun gebouwbeheerders is deze app daarom heel behulpzaam om risico’s te bepalen en voor oplossingen te zorgen.’

Snel en handzaam risico’s in beeld
Begin 2018 stelde Aedes in samenwerking met ActiZ en de Brandweer al een checklist Zelfstandig wonen & brandveiligheid op. Om de praktische bruikbaarheid te vergroten is nu de Aedes-app Brandveiligheid ontwikkeld.

Hiermee krijgen woningcorporaties nog sneller en handzamer de belangrijkste risico’s in beeld. Zijn vluchtdeuren makkelijk te openen, is het pand uitgerust met rookmelders en zijn vluchtwegen vrij van obstakels? Daarnaast geeft de app een rapportage met oplossingen voor risicosituaties. Alle verzamelde gegevens zijn voor corporaties zichtbaar op een dashboard.

De app maakt deel uit van de Vernieuwingsagenda en is samen met veiligheidsdeskundigen ontwikkeld en getest met medewerking van de brandweer en woningcorporaties.

Aanmelden webinar
Aedes-leden die willen leren hoe ze de app het beste kunnen gebruiken, kunnen zich aanmelden voor het interactieve instructiewebinar op 21 februari 2019 van 10.00 tot 11.00 uur. Het webinar is geschikt voor strategische corporatiemedewerkers zoals manager Wonen of Vastgoed en als uitvoerende corporatiemedewerkers zoals gebouwbeheerders of onderhoudsmedewerkers. Aanmelden voor het webinar kan via dit aanmeldformulier.

Aanvragen Aedes-app Brandveiligheid
Aedes-leden kunnen de app aanvragen via dit aanvraagformulier. Zij ontvangen binnen 24 uur (op werkdagen) van software ontwikkelaar Go2Sure per e-mail instructies en inloggegevens om met de app aan de slag te gaan op hun mobiele telefoon of tablet (Apple en Android).

Meer informatie
Aedes verwacht dat de Aedes-app Brandveiligheid een nuttig hulpmiddel zal zijn voor woningcorporaties. Opmerkingen, suggesties en vragen erover zijn uiteraard welkom. U kunt deze mailen naar Rogier Goes.