Aanpak hennepteelt in huurwoningen vraagt om samenwerken

Jaarlijks breekt er zo’n 65 keer brand uit in een woning door illegale hennepteelt en worden er circa 6.000 hennepkwekerijen ontmanteld. Dat levert gevaarlijke situaties op voor omwonenden en materiële schade. Ook voor woningcorporaties. In een rapport pleit de Onderzoeksraad van Veiligheid voor beter lokaal samenwerken tussen publieke en private partijen. Niet alleen bij het oprollen van kwekerijen maar ook bij het stimuleren van meer bewustzijn over de risico’s van illegale hennepteelt. 

Lokaal zouden publieke en private partijen beter moeten samenwerken om hennepteelt te voorkomen en te bestrijden, schrijft de Onderzoeksraad van Veiligheid in zijn rapport Onderzoek naar de fysieke veiligheidsrisico’s voor omwonenden van bedrijfsmatig opgezette hennepkwekerijen. Dan gaat het om samenwerking tussen partijen als burgemeesters, politie en justitie, maar ook de minder voor de hand liggende als woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven.

De eerste stap op weg naar een goede samenwerking is bewustzijn van de risico’s van hennepteelt in woonwijken, de eigen rol in het beheersen van deze risico’s en de rol van andere betrokken partijen. De burgemeester is de gezaghebbende ‘regisseur’ die alle partijen moet aansturen en stimuleren om goed samen te werken. Daarnaast is een verbeterde informatieuitwisseling, een tijdige en consequente betrokkenheid van andere partijen en systematische evaluatie nodig.  

Rol woningcorporatie
Volgens de Onderzoeksraad zouden woningcorporaties huurders bewust moeten maken van de risico’s van hennepteelt in hun woning en hen voorlichten over mogelijke gevolgen voor de woonomgeving. De meeste woningcorporaties verbieden hennepteelt al expliciet in hun huurovereenkomsten. Een hennepclausule beschrijft dat hennepteelt verboden is en ontdekking leidt tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst (Modelhuurovereenkomst Aedes, algemene voorwaarden, artikel 6.8). Meerdere woningcorporaties vragen van nieuwe huurders een verhuurderverklaring, een soort verklaring van ‘goed gedrag’.