Praktijk

Zelf de regie met Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Woningstichting Wierden en Borgen houdt zoveel mogelijk zelf de regie bij asbestsanering. Zij maken hierbij gebruik van het verplichte Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). ‘Wij werken al jaren aan het asbestveilig maken van al onze woningen’, vertelt Nico Sikkes van Wierden en Borgen. Aedes ondersteunt corporaties bij het gebruik van LAVS met een handleiding, een instructiedocument en draaiboek.

De Groningse corporatie is behoorlijk ver met het ‘asbestveilig’ maken van de 7.000 woningen. Sikkes: ‘In ruim de helft hebben we het asbest al verwijderd. Het LAVS vervangt nu deels ons eigen documentatiesysteem voor asbestsanering.’ Omdat Wierden en Borgen zelf al een goede werkwijze had ontwikkeld, stond ze niet te springen om invoering van het LAVS. Maar Sikkes vindt het goed dat er nu eenheid komt in de procedure van asbestsanering.

Veilige woning
Sikkes en collega’s maken zelf projecten aan in het LAVS en verstrekken via het systeem de opdrachten aan asbestinventariseerders en -saneerders. ‘Dat plannen en invullen kost ons wel tijd, maar als je alles door een bedrijf laat doen, heb je minder inzicht in het proces en meer kosten.’

De corporatie hecht aan die regie, omdat ze graag een veilige woning voor iedere huurder wil. Zo schuift de corporatie regelmatig aan als het saneringsbedrijf een ‘keukentafelgesprek’ heeft met een huurder over saneringswerkzaamheden in zijn woning.

Voordelen 
De belangrijkste voordelen voor woningcorporaties van het Landelijk Asbestvolgsysteem zijn:

  • Het systeem geeft een duidelijk overzicht van lopende projecten.
  • Corporaties kunnen gedurende het hele proces van asbestsanering of –verwijdering de status volgen.
  • Corporaties kunnen geen stappen meer overslaan in het asbestverwijderingsproces.
  • Corporaties kunnen in het systeem per woning zien wat er in het verleden in die woning aan asbestinventarisatie en –verwijdering is gebeurd.
  • Het systeem zorgt voor een goede dossiervorming.
  • Alleen gecertificeerde bedrijven zijn (verplicht) opgenomen in de database.
  • Het scheelt administratieve kosten. Corporaties kunnen zelfs hun eigen vastgoedsysteem koppelen aan LAVS en de gegevens over asbest in één keer van het eigen systeem overzetten in LAVS. Dit kan alleen als de ontwikkelaars van de vastgoedprogramma’s die mogelijkheid bieden.
  • Wetten en regels worden beter nageleefd.

Verbeterpunten
De ervaringen met het LAVS zijn bij Wierden en Borgen over het algemeen goed. Wel vindt Sikkes het wat statisch en het computersysteem vooral midden op de dag traag. ‘Een voordeel vind ik de gekoppelde vergunningsaanvraag die vanuit LAVS tegelijk met de saneringsaanvraag bij de gemeente wordt aangevraagd.’ Naast het LAVS, blijft het eigen systeem van Wierden en Borgen bestaan, want het is volgens Sikkes ondoenlijk om alle gegevens uit het verleden over te nemen.

Meer informatie 
Op www.lavsinfo.nl vindt u een handleiding voor het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Voor technische vragen, inlogproblemen of het verkrijgen van autorisaties voor inventarisatiebedrijven kunt u terecht bij de Helpdesk.

Aedes-expert Rogier Goes, beleidsadviseur Veilig en Gezond Wonen