Woningcorporaties en gemeenten slaan handen ineen bij aanpak asbest

Hoe kun je asbest snel en veilig verwijderen in corporatiewoningen? Hierover hebben woningcorporaties Ymere en Woningbedrijf Velsen met Omgevingsdienst IJmond samen afspraken gemaakt. Op 25 maart 2019 ondertekenden zij het protocol Mutatiesloopmeldingen.

Het protocol richt zich specifiek op woningen die van huurder wisselen. Door procedures bij sloopmeldingen en asbestverwijdering te vereenvoudigen en te standaardiseren worden deze een stuk korter. Zo kunnen woningen sneller over naar een nieuwe huurder.

Gezamenlijk initiatief
Het protocol is een gezamenlijk initiatief van branchevereniging Aedes en Omgevingsdienst IJmond. Woningcorporaties zijn als opdrachtgever verantwoordelijk om asbest op de juiste manier te verwijderen. De Omgevingsdienst IJmond voert namens zestien gemeenten in de regio IJmond en Zaanstreek Waterland en de provincie Noord-Holland de asbesttaken uit.

Onderling vertrouwen
De nieuw gemaakte afspraken bevestigen het onderlinge vertrouwen en de goede samenwerking tussen partijen. Aedes streeft naar landelijke dekking samen met andere omgevingsdiensten.  

Community Asbest
Bent u asbestprofessional bij een woningcorporatie en wilt u meepraten over dit onderwerp? Meld u aan voor de community Asbest op Communities.nl.