Lobby

Voor zomer 2018 nieuw voorstel rond omgang met asbest

Staatssecretaris Van Ark van SZW komt voor de zomer van 2018 met voorstellen voor een nieuw certificatiestelsel asbest. Zij gaat hierover in overleg met diverse partijen. Zij wil de resultaten bespreken van het Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest. De gesprekken moeten haar helpen bij haar beleidsreactie op dit onderzoek en bij de voorstellen.

Het onderzoeksrapport beschrijft het huidige asbeststelsel en de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven. Van Ark spreekt op 29 november 2017 met de Tweede Kamer onder meer over asbest.

Aedes heeft de vaste Kamercommissie een brief gestuurd voor dat overleg met een samenvatting van wat er beter kan in het asbeststelsel. Aedes constateert hierin nogmaals dat de feitelijke risico’s uit zicht zijn geraakt en de kosten voor het beheren en verwijderen van asbest niet meer in verhouding zijn met de potentiële risico’s. En onze herhaalde boodschap blijkt te zijn overgekomen: de staatssecretaris wil serieus werk maken van het verbeteren van het asbeststelsel en de opdrachtgevers daarbij beter betrekken. 

In haar brief beschrijft de staatssecretaris onder meer de actiepunten die Aedes al naar voren had gebracht, zoals:

  • Ruimte voor nieuwe manieren van asbestverwijdering. Innovatie met de vereiste bescherming van werknemers kan het stelsel verbeteren.
  • Een risicogerichte aanpak ontwikkelen die het gevoel kan wegnemen dat vereisten niet altijd in verhouding staan tot de werkelijke risico’s.
  • Minder discussies over de uitleg van de regels rond asbest en eenduidigheid over de voorschriften.
  • Een evenwichtige belangenvertegenwoordiging in het certificatiestelsel met een duidelijkere inbreng van de opdrachtgever, bijvoorbeeld de woningcorporatie.

Eerder dit jaar kreeg de campagne Normaal DOEN over asbest, opgenomen in de strategische agenda van Aedes, al steun van belangrijke betrokkenen vanuit onderzoek, gezondheid (zoals de GGD), en vertegenwoordigende organisaties voor slachtoffers.  Zij formuleerden gezamenlijk een ‘risicogestuurde asbestopdracht’ voor het nieuwe kabinet. De komende periode gaan Aedes en woningcorporaties nadere inbreng leveren zodat de staatssecretaris goede voorstellen kan doen.