Lobby

Verbod asbestdaken kost woningcorporaties onnodig veel geld

Het voorgenomen verbod op asbestdaken per 2024 kost gebouweigenaren en dus ook woningcorporaties, onnodig veel geld. Dat zei Arthur Oerlemans op 4 oktober 2017 namens Aedes aan de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over de sanering van asbestdaken. Oerlemans is directeur bij Woonbron en voorzitter van de Aedes-klankbordgroep Asbest. 

Ter voorbereiding van het rondetafelgesprek heeft Aedes een document gemaakt voor de Kamerleden over woningcorporaties en asbestdaken. 

Onderzoek
Op basis van eigen onderzoek schat Aedes dat er nog ongeveer 40.000 asbestdaken met een totaal-oppervlak van minstens 320.000 vierkante meter in de sociale huursector zijn. Het verwijderen hiervan zal tientallen miljoenen euro’s kosten. Het is daarom goed dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de subsidieregeling voor sanering van asbestdaken nu ook openstelt voor woningcorporaties. Desondanks staan de kosten niet in verhouding tot het mogelijke risico voor de gezondheid. 

Regels
Niet alleen geld is een belangrijk punt bij de sanering, ook de steeds strengere regels maakt het verwijderen lastig. Sinds 1 januari 2017 zijn nog meer veiligheidsmaatregelen nodig om werknemers die asbest verwijderen te beschermen. Dat leidt tot hogere kosten en dat betekent dat er minder asbestsaneringen plaatsvinden. Zo duurt het langer voor alle daken zijn vervangen. 
De regels houden innovatie tegen en maakt saneren steeds duurder, zei Oerlemans. Bovendien gaat de Tweede Kamer volgens hem voorbij aan het feit dat er meer asbest zit in woningen dan alleen in daken. In een pand van Woonbron was 2 procent asbest gevonden in het stucwerk. Niemand begrijpt welke risico’s dit nu werkelijk oplevert. Nu moet het pand leeg, bewoners tegen hun zin verhuizen en het stucwerk verwijderd. Een kostenpost van 25 miljoen euro.

Normaal doen
Woningcorporatie Talis gaf vooraf een schriftelijke reactie mee aan de Tweede Kamer. Daarin staat een pleidooi voor een redelijk asbestbeleid waar de kosten voor verwijdering in verhouding staan tot de risico’s van asbest. Talis vindt dat de nieuwe bewindspersoon een landelijke bestuurlijke commissie, met daarin ook woningcorporaties, moet oprichten om te komen tot een op feiten gebaseerd asbestbeleid. Namens Talis sprak adviseur netwerken Frits Baghus in de Tweede Kamer. Hij vindt dat er onnodig veel tijd en energie gaat zitten in het asbestvrij maken van woningen. 'Laten we normaal doen over asbest.' Woningcorporaties staan voor goed en veilig wonen, maar alle asbest direct verwijderen is volgens hem de verkeerde weg. ‘We streven naar innovaties en zoeken naar oplossingen. Het bestaande stelsel laat dit niet toe.’