Wet- en Regelgeving

Subsidie om asbestdaken te saneren

Eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben, kunnen in 2016 subsidie aanvragen voor renovatie van die daken. De regeling staat in principe open voor corporaties, maar door de huidige voorwaarden maken corporaties nu weinig kans op deze subsidie. Aedes heeft dit bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan de orde gesteld.

Voorwaarde
Een van de voorwaarden voor subsidie is namelijk dat een dak minstens 35 vierkante meter moet zijn. Asbest bij corporatiewoningen komt vooral voor in daken van schuurtjes die kleiner zijn dan dat. Deze komen nu dus (nog) niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen
Eigenaren van gebouwen met asbestdaken kunnen sinds 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragers ontvangen per vierkante meter 4,50 euro subsidie, met een maximum van 25.000 euro per adres. Het ministerie van I&M heeft in 2016 10 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie en tot 2019 minimaal 75 miljoen. De regeling loopt tot 2020.

Het ministerie stelde de subsidieregeling in om het saneren van asbestdaken te versnellen. Asbestdaken zijn namelijk vanaf 2024 verboden in Nederland.