Proces

Staatssecretaris wil in gesprek over subsidieregeling asbestdaken

In de Tweede Kamer is er steeds meer draagvlak voor de oproep om eindelijk nuchter te kijken naar de risico’s van asbest. Maar staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu houdt vast aan het strenge beleid voor asbestdaken. Ze wil wel in gesprek om de subsidieregeling voor sanering van asbestdaken te verruimen, zodat corporaties er ook gebruik van kunnen maken. Dat zei de staatssecretaris in de commissievergadering van Infrastructuur en Milieu van 14 december.

‘Als asbest veilig in een huis aanwezig is, dan moeten we eraf blijven en het pas bij renovatie verwijderen’, vindt Dijksma. Zij meent dat haar aanpak daarom aansluit bij het pamflet Laten we eindelijk normaal doen over asbest, van hoogleraar Ira Helsloot. Diverse partijen, waaronder woningcorporaties Talis en Mitros, onderschrijven dit pamflet en bepleiten een nuchtere benadering van asbest(verwijdering). Deze boodschap heeft nu de aandacht van de Tweede Kamer en de staatssecretaris. Aedes wil dat een landelijke werkgroep wordt samengesteld om tot een redelijker en daarmee goedkoper asbestbeleid te komen.

Subsidie
Het kabinet wil de sanering van asbestdaken versnellen. Aedes vindt dat de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken toegankelijk moet worden voor corporaties. Nu is dat niet het geval, omdat daken van corporatiewoningen meestal niet aan de voorwaarden voldoen. Staatssecretaris Dijksma is bereid hierover in gesprek te gaan.