Praktijk

Ondertekenaars pamflet: ‘Scheve verhouding kosten en baten asbestverwijdering’

Door strenge wetgeving en kostbare procedures is de verhouding tussen kosten en baten van asbestsanering scheef geraakt. Dat stellen twee corporatiebestuurders - Henk Peter Kip van Mitros en Ronald Leushuis van Talis - een hoogleraar, een GGD-manager, een burgemeester en een zorgdirecteur in een pamflet. Zij pleiten voor een pragmatische en nuchtere aanpak van asbestsanering.

De ondertekenaars van het pamflet vinden dat de vondst van asbest te vaak leidt tot paniekreacties en kostbare grootschalige saneringen, terwijl het risico van hechtgebonden asbest in woningen en daken feitelijk klein is; het is vaak verwerkt op plaatsen die niet direct in open verbinding staan met de lucht. ‘Het risico dat je om het leven komt door een verkeersongeval of een brand, is vele malen groter’, stellen de opstellers in het pamflet.

‘Wij zijn heel veel geld kwijt aan het saneren van asbest’, zegt Ronald Leushuis. ‘En wij kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Met dit pamflet proberen we weer proportionaliteit te bereiken. De verhouding tussen de risico’s die we moeten bestrijden en de hoeveelheid geld die we daaraan uitgeven, moet in balans zijn.’ Het geld voor veel asbestsaneringen kan beter worden geïnvesteerd in andere belangrijke woningverbeteringen, zoals energiebesparing, vinden de ondertekenaars. Zij pleiten er daarom voor om emoties niet de boventoon laten voeren en asbest alleen aan te pakken bij grote risico’s op blootstelling of bij groot onderhoud en sloop.

Aedes onderschrijft de oproep om asbest realistisch te benaderen. Zorgvuldigheid en veiligheid van bewoners dienen daarbij altijd het uitgangspunt te zijn. Aedes stelde hiertoe eerder het Handboek Asbest beschikbaar aan woningcorporaties. Daarnaast werkt Aedes aan werkprotocollen voor asbestsanering die veilig zijn maar minder maatregelen en kosten vergen.

Asbestbijeenkomsten
Over het protocol asbesthoudende beglazingskit, het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) en opdrachtgeverschap bij asbest, organiseerde Aedes in juni en september drie bijeenkomsten in Eindhoven, Apeldoorn en Nieuwkoop.