Kamer wil kabinetsreactie op rapport asbeststelsel

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) gevraagd schriftelijk te reageren op het NSOB-rapport over het asbeststelsel, dat onlangs werd gepubliceerd. Daarnaast hebben de Kamerleden Von Martels en Peters (CDA) Kamervragen gesteld naar aanleiding van dit rapport.

Het huidige asbeststelsel is ingewikkeld en is aan herziening toe. Dat was de conclusie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in het rapport Gevangen door belangen. Dit rapport, gepubliceerd op 14 mei 2020, beschrijft de resultaten van een onderzoek dat NSOB op verzoek van Aedes uitvoerde.

VVD-Kamerlid Bart Smals heeft nu via de Kamercommissie SZW Van Ark gevraagd om een schriftelijke kabinetsreactie te geven op het rapport van de NSOB, in relatie tot het huidige beleid. Smals: ‘Het onderzoek onderstreept mijn eerdere wens om het asbeststelsel open te breken, te vernieuwen en te verbeteren.’

Kamerleden Von Martels en Peters willen met hun Kamervragen weten hoe Van Ark innovatie binnen de asbestsector gaat stimuleren in het licht van een eerder aangenomen motie. Ook vragen zij de staatssecretaris de mogelijkheid te onderzoeken voor het benoemen van een onafhankelijke autoriteit die normen stelt voor de asbestsector en die handhaaft.

‘Het rapport van de NSOB krijgt hiermee in elk geval de status die het verdient en kan de politiek helpen om tot een goed, nieuw stelsel te komen,’ aldus Aedes-directeur Jeroen Pepers.

Lees meer over het NSOB-rapport Gevangen door belangen