Wet- en Regelgeving

Jaar uitstel verbod op asbestdaken

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 16 oktober 2018 voor het verbod op asbestdaken. Op verzoek van onder meer VVD en CDA gaat het verbod op zijn vroegst eind 2024 in. Eerder zou het begin 2024 ingaan, maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zegde toe dat het niet voor het eind van dat jaar ingaat. Aedes pleitte eerder ook voor uitstel.

Momenteel zijn er volgens het ministerie van I&W in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meters dak met asbest. Woningcorporaties hebben hiervan slechts een klein deel, voornamelijk op schuren. Op basis van eigen onderzoek schat Aedes dat er nog ongeveer 40.000 asbestdaken met een totaal-oppervlak van minstens 320.000 vierkante meter in de sociale huursector zijn. Het verwijderen hiervan zal tientallen miljoenen euro’s kosten. 

Risicocategorieën
In het debat bepleitte de SGP het invoeren van risicocategorieën: een asbestdak met een coating kan langer blijven liggen dan een dak zonder. Ook de PVV is voor een risicogerichte aanpak. Aedes heeft hier ook voor gepleit. Maar volgens Van Veldhoven is dit onwerkbaar: het vergt een lastige inventarisatie.

Genoeg handen
Diverse partijen vroegen zich af of er genoeg handen zijn om de klus te klaren. Daar maakt Aedes zich ook zorgen over. Er is een tekort aan gecertificeerde asbestsaneerders, wat zorgt voor stijgende prijzen. Daarom spoorden zij de regering aan tot het opleiden van meer saneerders. Een motie van VVD en SGP verzoekt de regering de mogelijkheid te verkennen voor een eenvoudiger certificering voor andere bedrijven dan nu al gecertificeerde saneerders, en die kreeg steun van een meerderheid. De staatssecretaris stond daar positief tegenover.