Instrumenten

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in 2017 verplicht

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie die de hele asbestketen vanaf de inventarisatie tot en met de stort in beeld brengt. Alle partijen die bij asbestverwijdering betrokken zijn (opdrachtgevers, inventarisatie- en saneringsbedrijven etc.) zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens. Naar verwachting wordt het LAVS in 2017 wettelijk verplicht.

In het LAVS kunnen woningcorporaties regie voeren over het asbestverwijderingsproces en gecertificeerde bedrijven aanwijzen die de inventarisatie of sanering moeten uitvoeren. Ook toezichthoudende instanties zoals gemeenten en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben toegang tot de gegevens in het systeem.

Voordelen
De belangrijkste voordelen voor woningcorporaties van het Landelijk Asbestvolgsysteem zijn:

  • Het systeem geeft een duidelijk overzicht van lopende projecten.
  • Corporaties kunnen gedurende het hele proces van asbestsanering of –verwijdering de status volgen.
  • Corporaties kunnen geen stappen meer overslaan in het asbestverwijderingsproces.
  • Corporaties kunnen in het systeem per woning zien wat er in het verleden in die woning aan asbestinventarisatie en –verwijdering is gebeurd.
  • Het systeem zorgt voor een goede dossiervorming.
  • Alleen gecertificeerde bedrijven zijn (verplicht) opgenomen in de database.
  • Het scheelt administratieve kosten. Corporaties kunnen zelfs hun eigen vastgoedsysteem koppelen aan LAVS en de gegevens over asbest in één keer van het eigen systeem overzetten in LAVS. Dit kan alleen als de ontwikkelaars van de vastgoedprogramma’s die mogelijkheid bieden.
  • Wetten en regels worden beter nageleefd.

Belemmeringen
Zo’n 75 corporaties maken nu gebruik van het LAVS. Er zijn voor woningcorporaties nu nog enkele belemmeringen om het systeem te gebruiken. Zo is het nu niet mogelijk om heel wooncomplex in één keer in het LAVS in te voeren: de corporatie moet elke (identieke) woning in een complex apart invoeren. Daarnaast eisen gemeenten vaak nog een aparte melding, naast invoering in het LAVS.

Wettelijke verplichting in de maak
De Rijksoverheid wil het systeem wettelijk verplicht stellen, maar Aedes dringt er op aan het systeem eerst nog te verbeteren en uit te breiden om de belemmeringen voor corporaties weg te nemen. Deze uitbreiding van het systeem is medio 2016 klaar. Daarna volgt nog de aanpassing van meerdere wetten. Naar verwachting wordt het LAVS in 2017 wettelijk verplicht.

Betrokken partijen
De Ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Aedes stond aan de wieg van het LAVS. Naast Aedes zijn ook de brancheverenigingen uit de asbestsector en de Inspectie SZW betrokken bij de ontwikkeling van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Het scholingsfonds Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) heeft een belangrijk financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het systeem. Ook is FLOW bij de implementatie van het systeem bij de corporaties betrokken.

Meer informatie
Op www.lavsinfo.nl vindt u een handleiding voor het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Voor technische vragen, inlogproblemen of het verkrijgen van autorisaties voor inventarisatiebedrijven kunt u terecht bij de Helpdesk.

Asbestbijeenkomsten
Aedes organiseert in 2016 drie regionale corporatiebijeenkomsten over asbest. De eerste bijeenkomst is op 30 juni in Eindhoven. Daarin wordt onder meer ingegaan op actuele ontwikkelingen rond het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Binnenkort volgt meer informatie over programma en aanmelding.