Instrumenten

GGD-richtlijn asbest in woningen

Veel problemen en onduidelijkheden rondom asbestincidenten zijn met goede communicatie te voorkomen. Dat is één van de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD), te vinden in de nieuwe richtlijn voor GGD-medewerkers over asbest in woningen en publieke gebouwen. De richtlijn is ook van belang voor woningcorporaties.

Gezondheidsrisico’s
Bij incidenten adviseert de GGD over mogelijke gezondheidsrisico’s. De nieuwe richtlijn geeft handvatten bij het inschatten van gezondheidsrisico’s bij asbestincidenten en de communicatie daarover met betrokken partijen, waaronder woningcorporaties. Niet in alle gevallen zijn ingrijpende maatregelen zoals ontruiming nodig, stelt het rapport. De maatregelen moeten altijd in verhouding staan tot de risico’s voor de gezondheid van mensen. Het is daarom belangrijk dat de GGD die zo vroeg mogelijk vaststelt en betrokkenen goed over de risico’s informeert.

Casussen
Naast advies over (het inschatten van) gezondheidsrisico’s bij asbest en risicocommunicatie geeft de richtlijn een aantal voorbeeldcasussen die voor woningcorporaties interessant zijn.