Proces

Eerste stap naar risico gestuurd asbestbeleid

Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van Aedes toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1.

In corporatiecomplexen zijn vaak dezelfde asbesthoudende toepassingen in veelvoud aanwezig. Een daarvan is beglazingskit. Het saneren van kitten in risicoklasse 1 kon tot nog toe alleen nadat per project een onderzoek plaatsvond. 

Risicogericht asbestbeleid
Aedes pleit al lang voor risico gestuurd asbestbeleid. Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit kost corporaties nu onnodig veel tijd en geld. Alleen saneerders in witte pakken met masker en persluchtapparaat mogen dat doen. Het risico dat er asbest vrijkomt is verwaarloosbaar. 

Drie jaar geleden heeft Aedes daarom voor het eerst bij de commissie SCi 547 een verzoek ingediend voor een lagere inschaling van asbesthoudende beglazingskit. Sindsdien heeft de commissie nog veel aanvullend bewijsmateriaal beoordeeld voordat het verzoek is toegekend. Ook voor andere toepassingen met verwaarloosbaar risico, zoals asbestdaken en asbesthoudende vensterbanken, streeft Aedes naar een lagere inschaling.

Voorwaarden
De landelijke afschaling van beglazingskit naar risicoklasse 1 is onder voorwaarden goedgekeurd. De voorwaarden zijn dat het beglazingskit maximaal 5 procent chrysotiel en geen amfibool asbest bevat. Voor het verwijderen is verder een protocol van toepassing dat gedetailleerd de stappen beschrijft die een saneerder dient te volgen.