Asbeststelsel gaat op de schop

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat het asbeststelsel aanpakken. Het huidige asbeststelsel is te rigide en staat innovaties in de weg. Daarom wil Van Ark snoeien in asbestregels, die veel corporaties als verstikkend ervaren. Aedes beklaagt zich al langer over onnodig dure asbestsaneringen die de gezondheidsbescherming niet verbeteren en is dan ook blij met deze stap.

Eenduidig en risicogericht
In haar brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Van Ark aan de asbestregels en het toezicht daarop ‘eenduidig en risicogericht’ te maken. Het instrument SMArt, dat het risico van asbesthoudende materialen beoordeelt, krijgt daarbij een belangrijkere rol. Zo komt er sneller duidelijkheid over veiligheidsmaatregelen die in bepaalde situaties nodig zijn en is actuele kennis beschikbaar. 

SMArt incompleet en verouderd
Eén van de frustraties van de corporatiesector is nu nog dat SMArt incomplete en verouderde informatie bevat. Zo worden de door Aedes ingebrachte inzichten over toepassingen met een laag risico, zoals asbest vensterbanken en beglazingskit, niet benut in SMArt. Corporaties geven daarom vaak onnodig veel geld uit aan asbestsaneringen.

Innovatie stimuleren
Van Ark wil innovatie stimuleren. Door innovatieve ideeën in de asbestsector in de toekomst vlotter te beoordelen, kunnen nieuwe werkwijzen sneller op de markt komen. Verder constateert de staatssecretaris dat in het regelgevende orgaan Ascert de inbreng van de asbestsector nu te groot is. Vertegenwoordiging van andere partijen moet ervoor zorgen dat belangen voortaan meer in balans raken.

Verbetermogelijkheden
Asbestwerkzaamheden die in de laagste risicoklasse vallen, mogen zonder certificaat worden uitgevoerd. Incidenteel betreft dat complexe werkzaamheden. Voor die complexe gevallen wil Van Ark een certificaat verplicht gaan stellen. Verder ziet ze  verbetermogelijkheden bij de eindbeoordeling door asbestlaboratoria. Een verkenning moet zichtbaar maken hoe die onafhankelijker en betaalbaarder kan.