Publicaties

Aedes wil doelmatig en realistisch asbeststelsel

Gesjoemel, slechte controles, ruziënde overheidsinstanties over asbest. Regelmatig zijn deze zaken in het nieuws. Woningcorporaties twijfelen ook over de doelmatigheid en kosten van het huidige asbeststelsel. Aedes heeft daarom haar visie op het asbeststelsel gestuurd aan staatssecretaris Van Ark (SZW). Zij kan dit gebruiken voor haar komende beleidsreactie aan de Tweede Kamer die zij eerder heeft toegezegd

De leden van Aedes nemen hun wettelijke verantwoordelijkheid voor alle risico’s die kunnen ontstaan bij het (ver)bouwen van hun woningen, niet alleen voor asbest. Zij willen daarmee ook hun huurders en eigen medewerkers beschermen. Aedes constateert dat de asbestregelgeving steeds verder uitdijt zonder aandacht voor effectiviteit en proportionaliteit. 

Feitelijke risico’s
Corporaties zijn de grootste opdrachtgever voor het verwijderen van asbest. Bij veel asbestsaneringen geldt veiligheidshalve de hoogste risicoklasse. Simpelweg omdat te weinig informatie beschikbaar is over het werkelijke gevaar van blootstelling aan asbest. Aedes pleit daarom voor het nemen van de reële risico’s als uitgangspunt bij de omgang met asbest. Aedes laat op dit moment onderzoeken hoe asbesthoudende materialen, zoals bijvoorbeeld vensterbanken, tegen minder kosten veilig en verantwoord zijn te verwijderen.

Onafhankelijk
Het asbestcertificeringsstelsel kenmerkt zich door diverse gebreken. Aedes vindt dat de normstelling niet langer binnen zo’n structuur moet plaatsvinden waar de asbestbranche haar eigen regels vaststelt. Dat dient onafhankelijk te gebeuren, net als de toetsing van gelijkwaardige oplossingen en werkmethoden om asbest te verwijderen. 

Afspraken
Het is niet nodig om het toezicht op asbestwerkzaamheden anders te organiseren dan voor andere risicovolle activiteiten. Corporaties kunnen in protocollen beschrijven hoe zij hun opdrachtnemers op een veilige en gezonde manier laten werken. Het ligt voor de hand dan gebruik te maken van een afsprakenstelsel met de toezichthouders. Aedes heeft al het initiatief genomen voor een efficiënte samenwerking tussen enkele omgevingsdiensten en corporaties die volgens strikte kwaliteitscriteria werken.  

Aedes-expert: Rogier Goes, beleidsadviseur Veilig en gezond wonen