Instrumenten

Aedes ondersteunt corporaties bij invoering Landelijk Asbestvolgsysteem

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) biedt corporaties zicht op asbest in hun woningen. Bovendien is met deze webapplicatie sturing te geven aan het hele asbestproces. Dat zorgt voor kostenbesparing en vermindering van leegstand. Maar hoe werkt het precies en hoe voer je het systeem in? Aedes biedt corporaties hiervoor een handleiding en het Draaiboek LAVS voor woningcorporaties. Daarnaast organiseert ze tot eind 2017 regionale bijeenkomsten waar corporaties ervaringen kunnen uitwisselen en trainen.

Corporaties besteden jaarlijks miljoenen euro’s om vast te stellen of er asbest in woningen zit en het zo nodig te laten verwijderen. Dat gebeurt door gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering. Sinds maart 2017 zijn zij verplicht hun activiteiten vast te leggen in LAVS. Aedes stond aan de wieg van de ontwikkeling van dit systeem dat helpt bij zorgvuldige verwijdering van asbest en corporaties inzicht en overzicht biedt over (de verwijdering van) asbest in hun woningen. 

Ondersteuning bij invoering
Al eerder publiceerde Aedes een gebruikshandleiding voor het LAVS. Maar starten met LAVS gaat over meer dan de invoering van een ICT-systeem. Het beïnvloedt werkprocessen van de hele corporatie. Het Draaiboek LAVS voor woningcorporaties van Aedes helpt corporaties stap voor stap bij de invoering. 

Daarnaast organiseert Aedes tot eind 2017 regionale bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen én trainingen voor het gebruik van LAVS. 
Afgelopen maanden bezochten bijna 100 corporaties een dergelijke bijeenkomst. De bijeenkomsten worden ingepland afhankelijk van de behoefte. 

Wilt u zich graag aanmelden voor ondersteuning bij het invoeren van LAVS? Stuur een mail naar Rogier Goes van Aedes, r.goes@aedes.nl.