Lobby

Aedes-directeur: ‘Slager keurt eigen vlees rondom asbest’

Aedes pleit voor een ander beoordelingsstelsel rondom asbestsaneringen. Binnen het huidige stelsel is het de asbestsanerende sector zelf die bepaalt hoe hoog het risico bij de verwijdering moet worden ingeschat. ‘De slager keurt dus in feite zijn eigen vlees’, zegt Aedes-directeur Jeroen Pepers in het NOS Journaal van 27 juni 2018. ‘Hoe hoger het risico, hoe hoger de kosten voor ons en dus de opbrengst voor de asbestsaneerder.’ 

‘Een voorbeeld is de verwijdering van beglazingskit. Binnen de agrarische sector wordt bij kassen deze kit al sinds 2000 verwijderd volgens de laagste risicoklasse, klasse 1. Ook TNO heeft aangegeven dat sloop gewoon kan plaatsvinden zonder extra maatregelen. Toch betalen onze corporaties nog steeds het volle pond voor de verwijdering van beglazingskit. Agrarische bedrijven betalen 60 procent minder dan wij voor exact dezelfde klus’, aldus Pepers.

Veiligheid
Hij benadrukt dat de veiligheid voorop staat bij elke verbouwing, niet alleen voor asbest. ‘Uiteindelijk gaat het ook om de veiligheid van onze huurders die in het pand wonen en onze medewerkers die er werken. Waar het ons om gaat, is dat wij pleiten voor een eerlijke beoordeling over de vraag hoe gevaarlijk iets is’, aldus de directeur van Aedes. 

Het belangrijkste probleem zit volgens Aedes in het huidige beoordelingssysteem. De beoordeling van asbestrisico’s is gebaseerd op gebrekkige informatie. ‘Wij hebben geprobeerd om nieuwe informatie uit onderzoeken van bijvoorbeeld TNO toegelaten te krijgen tot deze beoordeling, maar die nieuwe inzichten worden systematisch geweigerd.’ 

Onafhankelijke instantie
Aedes maakt deel uit van de organisatie ASCERT die de regels maakt en laat toetsen. Maar Aedes is daarin een kleine partij tegenover de asbestsector die in de meerderheid is. ‘Dat maakt het voor ons en andere opdrachtgevers heel lastig om de dagelijkse praktijk te veranderen’, aldus Pepers. Aedes ziet als belangrijkste oplossing hiervoor dat de overheid of een onafhankelijke instantie gaat beoordelen in welke risicoklasse iets valt. Die zou dan ook innovaties op dit terrein kunnen beoordelen. Al sinds 2006 is geen enkele innovatie meer toegelaten tot de markt. ‘Innovaties kunnen leiden tot een vereenvoudiging van het werk en dus tot een kostenbesparing. Maar zoals het nu is, komt daar niks van’, aldus Pepers.