Praktijk

'Corporaties goed voorbereid op asbestcalamiteit’

Twee derde van de woningcorporaties heeft een calamiteitenprocedure voor asbest. Corporaties lopen daarmee flink voor op andere grote opdrachtgevers in de asbestverwijderingsbranche, zoals bedrijven in de voedsel-, metaal- en houtindustrie. Dat blijkt uit de Nationale AsbestEnquête 2015.

De enquête wordt jaarlijks gehouden onder betrokkenen in de asbestketen (saneerders, gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers), in opdracht van onderzoeksbureau Search.

Voorop lopen
Inmiddels heeft 65 procent van de corporaties een plan voor incidenten met asbest, zoals een brand of een onverwachte asbestvondst. Terwijl in 2012 nog slechts 23 procent van de corporaties zo’n plan had. Ter vergelijking: in de industrie heeft in 2015 nog slechts 37 procent van de bedrijven een calamiteitenprocedure.

Ook professionaliseerden woningcorporaties de afgelopen jaren hun dagelijkse aanpak van asbest flink. Zo inspecteren corporaties vaker hun woningen terwijl deze bewoond zijn. In 2015 deed 69 procent van de woningcorporaties dit, tegenover 56 procent in 2014.

Kostenbewuster
De druk om de bedrijfslasten te verlagen, heeft veel corporaties gemotiveerd kostenbewuster met asbestverwijdering om te gaan. Steeds vaker sluiten corporaties prestatiecontracten af met hun aannemers (36 procent van de corporaties doet dit). Door deze contracten duurt de verwijdering van asbest korter. Wel ligt er volgens de onderzoekers nog een kans om de kosten verder omlaag te krijgen, door de asbestinventarisatie van een woning te combineren met andere veiligheidsinspecties. Nu doet 23 procent van de woningcorporaties dat.