Lobby

‘Neem reële risico’s asbest als uitgangspunt’

Er is veel te weinig informatie beschikbaar over reëel gevaar van blootstelling aan asbest. Daarom gaat men bij veel asbestsaneringen veiligheidshalve uit van het grootste risico. Opdrachtgevers zoals woningcorporaties maken dan vaak onnodig hoge kosten. Deelnemers aan de werkconferentie Hoe gaan we normaal DOEN over asbest, pleiten er daarom voor om reële risico’s in plaats van alleen wettelijke regels als uitgangspunt te nemen bij de omgang met asbest.

Een simpele asbest vensterbank kan met een paar handelingen binnen een minuut verwijderd zijn. Zonder te breken, zonder dat er vezels vrijkomen. Toch valt deze activiteit onder een hoge risico-sanering. Waarom? Omdat er landelijk geen asbestmeetgegevens over bekend zijn. De hoogst mogelijke veiligheidsmaatregelen die men daarom neemt, zijn eigenlijk niet nodig en jagen corporaties en andere opdrachtgevers onnodig tot hoge kosten.

Gezondheidsgevaar
Het is een van de voorbeelden die langskwam tijdens de werkconferentie in Den Haag. Het bonte gezelschap, variërend van management van woningcorporaties, asbestdeskundigen, GGD, bestuurders van provincies en gemeenten tot de secretaris van de Vereniging van Asbestslachtoffers, was het behoorlijk eens met elkaar. Asbest mag nooit leiden tot gezondheidsgevaar. Maar in veel gevallen zijn de ingrepen overtrokken en onnodig. Want te veel regels zijn nauwelijks gebaseerd op reële feiten. 

Het zit woningcorporaties Talis, Mitros, Portaal en Woonbron al langer niet lekker dat er soms onnodig veel geld besteed wordt aan asbestsaneringen. Zij leverden daarom eind april validatiemetingen van saneringen aan bij TNO. Bij deze metingen wordt het vrijkomen van asbestvezels tijdens een specifieke saneringsmethode vastgelegd. Zo kan worden bepaald of een goedkopere saneringsmethode mogelijk is. Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: ‘Als we als woningeigenaren iets willen veranderen aan de huidige wet- en regelgeving en de wijze waarop die tot stand komt, moeten we niet wachten op Den Haag. Het is belangrijk dat meer corporaties meetgegevens aanleveren.’

Emotie
Veel emotie rond asbest wordt gevoed door bestuurders en media, concluderen de deelnemers. Daarom is het juist zo belangrijk dat feiten de basis gaan vormen van besluitvorming. Én dat saneringen gecoördineerd en in goed overleg met bewoners plaatsvinden. Die zitten vaak niet te wachten op grootschalige huisuitplaatsing of een erf dat op de schop gaat, weet wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente, waar ooit asbestfabriek Eterniet gevestigd was. Zijn gemeente reserveert geld om asbestsaneringen te combineren met maatregelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en gezondheid. 

In meer regio’s wordt inmiddels nauw samengewerkt rond asbest. In Kennemerland bijvoorbeeld hebben gemeenten, corporaties en hulpdiensten regelmatig overleg om acties rond asbest af te stemmen. 

Informatie delen en samenwerking tussen alle partijen rond asbest is geboden. Niet alleen in de regio maar ook op landelijk niveau, vindt voorzitter Marnix Norder van Aedes. ‘We moeten de regelgeving tegen het licht houden en nadenken over een aanpak waarbij risico, effect en kosten goed in balans zijn.’ Bij verdere stappen moet de gezondheid voorop staan, vindt Norder. ‘Betrokkenheid van partijen als het Instituut Asbestslachtoffers, de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Artsen is daarom essentieel.’