Praktijk

Zonnepanelen voor verzorgingshuis via crowdfunding

Ouderenhuisvester Habion en duurzaamheidsorganisatie Urgenda zijn samen ZonopZorg gestart, een initiatief om zoveel mogelijk verzorgingshuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Een verzorgingshuis in Voorst krijgt begin 2016 als het goed is als eerste 512 zonnepanelen op het dak. Die worden gefinancierd door middel van crowdfunding.

Campagne
De campagne voor verzorgingshuis De Benring startte op 9 oktober 2015 tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Via de website ZonnepanelenDelen kan iedereen mede-eigenaar worden van de panelen. Het zijn dus veelal niet de bewoners zelf, maar andere Nederlanders die in de zonne-energie investeren. De campagne loopt tot eind november. De zonnepanelen moeten in 45 procent van het elektriciteitsverbruik voorzien.

Ook aan de slag met zonnepanelen?
Woningcorporaties die aan de slag willen met zonnepanelen op woningen lopen vaak met vragen rond. Hoe financier je bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe zit het met beheer en onderhoud en hoe neem je bewoners mee in het proces? De Zonnewijzer, die Aedes ontwikkelde, geeft antwoord op deze en andere vragen.