Lobby

Aedes vraagt minister om behoud salderingsregeling zonnepanelen

Samen met twintig organisaties heeft Aedes minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief gevraagd de salderingsregeling zonnepanelen in ieder geval tot 2023 te behouden. Deze regeling zorgt ervoor dat huurders met zonnepanelen op hun dak hetzelfde tarief krijgen voor stroom die ze niet zelf gebruiken maar leveren aan het net, als voor stroom die ze afnemen.

De salderingsregeling heeft sterk bijgedragen aan de groei van het gebruik van zonnepanelen. Inmiddels hebben bijna een half miljoen huishoudens in Nederland zonnepanelen op het dak. Voormalig minister Kamp, die eerder verantwoordelijk was voor de regeling, zegde in juli 2017 toe dat de regeling tot 2023 bleef bestaan en daarna wilde hij deze afbouwen. Het huidige kabinet wil de regeling toch al in 2020 versoberen en de vergoeding verlagen. De regeling zou door het eigen succes te duur worden.

Terugverdienen
Dankzij de salderingsregeling kunnen eigenaren en woningcorporaties hun investering binnen acht jaar terugverdienen. Als zij voor geleverde stroom minder geld krijgen, duurt het langer voor de investering in de zonnepanelen is terugverdiend. Dat zorgt voor stagnatie in de plaatsing van zonnepanelen en daarmee in de overgang naar duurzame zonne-energie. Aedes heeft steeds benadrukt voorstander te zijn van behoud van de saldering. Ook vindt Aedes het belangrijk dat de huurders financieel voordeel blijven houden bij de teruglevering van energie.

Afzenders van de brief zijn naast Aedes onder meer de Woonbond, de Consumentenbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland, brancheorganisatie UNETO-VNI, diverse milieuorganisaties en ruim honderd lokale energiecoƶperaties.