Proces

Europese Commissie presenteert groot pakket aan energiemaatregelen

De Europese Commissie presenteerde een groot pakket voorgestelde maatregelen op het gebied van energie, met onder meer voor woningcorporaties belangrijke wijzigingen van richtlijnen. Met deze maatregelen wil de Europese Unie haar doelstelling bereiken om in 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten en 27 procent meer energie te besparen.

De voorstellen van de Commissie richten zich op een herziening van de huidige Energie Efficiëntie Richtlijn, de Richtlijn Energieprestatie Gebouwen en de inrichting van energiemarkten. De Energie Efficiëntie Richtlijn uit 2012 verplichtte Nederland om tussen 2014 en 2020 jaarlijks een energiebesparing van 1,5 procent bij consumenten te realiseren. 

Flexibiliteit
In principe lag deze verplichting bij energieleveranciers. Maar de EU gaf de lidstaten een behoorlijke flexibiliteit in de omgang met die verplichting. Nederland koos ervoor om in het Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector invulling te geven aan de energiebesparingsverplichting. 
Die flexibiliteit blijft behouden met de nu voorgestelde maatregelen. Aedes blijft er echter scherp op toezien dat de overheid niet opnieuw de rekening bij de huurders legt. Zoals minister Blok dat nu weer probeert door corporaties te verplichten minimaal energielabel C te behalen. Ondertussen verplicht Nederland niet de energieleveranciers om een energiebesparing van 1,5 procent te realiseren.

Inspanningen Aedes en Housing Europe
Het grote pakket maatregelen zal van invloed zijn op de energiebesparing in gebouwen en de inrichting van energiemarkten. En dus ook op woningcorporaties en hun huurders. Aedes en Housing Europe volgen deze herziening en onderhouden hierover regelmatig contact met beleidsmakers in Brussel. Zij wijzen daarbij ook op de vorderingen en uitdagingen rond betaalbaarheid van de huren en besparing en verduurzaming van energie in de sociale huisvesting. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek van Eurocommissaris Maroš Šefčovič aan de Vlaamse koepel voor sociale huisvesters VVH.

Naar verwachting zullen de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad nog 1 tot 2 jaar duren en gaan de nieuwe regels daarna van kracht. In het voorjaar 2017 zullen vertegenwoordigers van woningcorporaties aangesloten bij de Groene Huisvesters en Aedes in Brussel gesprekken voeren over de plannen.

De wetsvoorstellen zijn hier te downloaden.