Nieuws

Verduurzamingsmaatregelen corporaties zijn alternatief voor labelverplichting

Het ‘5 Peta Joule pakket’ met maatregelen waarmee woningcorporaties de energiebesparing willen versnellen, biedt op korte termijn betere kansen dan een wettelijke labelverplichting. Dat schrijft de Borgingscommissie in haar Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018. In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Wiebes (EZK) verheugd te zijn met de afspraken in de Uitvoeringsagenda 2018. Aedes is blij dat het 5 Peta Joule (PJ) pakket is aanvaard als alternatief voor een wettelijke labelverplichting.

De Uitvoeringsagenda 2018 van de Borgingscommissie Energieakkoord bevat de afspraken van de Energieakkoord-partijen om ervoor te zorgen dat de doelen van het akkoord haalbaar blijven. Voor wat betreft de huursector verwijst de Borgingscommissie naar het 5 PJ-pakket van Aedes. Hierin laten corporaties zien hoe zij op basis van de Woonagenda afspraken maken om extra energiebesparing te realiseren. Deze extra stappen komen boven op de bestaande plannen om onder meer zonnepanelen en warmtepompen te installeren.

Vertrouwen
In reactie op het oordeel van de Borgingscommissie schrijft minister Wiebes van EZK op 14 februari 2018 aan de Tweede kamer, mede namens de minister van BZK en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, blij te zijn met de afspraken in de Uitvoeringsagenda. Hij heeft er vertrouwen in dat met een optimale inspanning van alle Energieakkoord-partijen de doelen worden gehaald.
Aedes is blij dat het 5 PJ-pakket als alternatief voor een wettelijke labelverplichting is aanvaard, zowel door de Borgingscommissie als het kabinet. Aedes heeft al vaker benadrukt dat een wettelijke labelverplichting niet nodig is en zelfs belemmerend zou werken. Ook Aedes heeft er alle vertrouwen in dat de doelen van het Energieakkoord worden gehaald.