Proces

ZEN-themagroep Milieuprestatie Gebouwen

Update

De Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw zijn toegepast. Vanaf 1 januari 2018 is bij iedere vergunningaanvraag voor nieuwe woningen het aanleveren van een MPG verplicht én moet deze voldoen aan een maximale grenswaarde. Het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw  is een themagroep gestart waarin corporaties samen met ontwikkelaars en bouwbedrijven onderzoeken wat dit voor hun zeer energiezuinige (BENG en NOM) nieuwbouw betekent.

De MPG toont de milieubelasting van de materialen in de gehele levensduur, dus van de winning van de grondstoffen tot en met de sloop van het gebouw en eventueel hergebruik van producten en materialen. Door de steeds betere prestaties op het gebied van energiezuinigheid verschuift de milieu-impact van bouwen steeds verder naar materiaalgebruik. 

Vloeroppervlakte
In een MPG-berekening worden verschillende aspecten meegenomen. Zo is de milieubelasting van materialen die langer meegaan niet altijd lager. Tropisch hardhout gaat bijvoorbeeld langer mee dan Europees naaldhout. Maar de milieubelasting is hoger omdat door de winning van tropisch hardhout natuur wordt verwoest en omdat er veel meer transport nodig is. Om de berekening overzichtelijk te houden, worden alle verschillende manieren die het milieu belasten samengevoegd in één waarde: de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu ongedaan te maken. Vanaf 1 januari 2018 is de maximale grenswaarde van nieuwbouw 1 euro per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) per jaar.

ZEN-themagroep
Omdat de uitkomst van een MPG-berekening voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen nog onbekend is, organiseert het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw een themagroep Milieuprestatie Gebouwen. Die buigt zich onder begeleiding van adviesbureau DGMR over de gevolgen van de MPG voor zeer energiezuinige nieuwbouw. Wat betekent het bijvoorbeeld dat deze nieuwbouw om meer en andere materialen vraagt, zoals meer isolatie, extra installaties, een dak vol zonnepanelen en een thuisaccu?

Meer informatie
Op de site van het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw vindt u recente informatie over de stand van zaken in de themagroep Milieuprestatie Gebouwen.