Reactie Aedes internetconsultatie NTA8800

Aedes ziet graag dat de meetmethode voor de energielabels de komende tien jaar onveranderd blijft. Dat is een van de belangrijkste punten uit de reactie die Aedes, IVBN en Vastgoedbelang namens de verhuurders geven op de internetconsultatie voor de nieuwe meetmethode voor energielabels NTA8800. 

Woningcorporaties konden tot 30 oktober 2019 hun reactie op de internetconsultatie doorgeven. Aedes heeft deze reacties verzameld en meegenomen in de reactie voor het ministerie van BZK.

De belangrijkste punten zijn:

  • De meetmethode voor energielabels is in 2015 aangepast en nu weer in 2020. Aedes ziet vanaf komend jaar graag stabiliteit in de rekenmethodiek en de bijbehorende regelgeving voor ten minste tien jaar.
  • Deze wijziging vereist goede communicatie naar corporaties, gemeenten en huurders. Aedes vindt dat de overheid hiervoor op korte termijn verantwoordelijkheid moet nemen.
  • Het is positief dat de invoering van de energielabels en de EPV-klassegrenzen beleidsneutraal wordt gedaan.
  • Corporaties maken zich zorgen over de beschikbaarheid van adviseurs die woningen opnemen en energielabels afgeven.
  • Is er niets aan de woning aangepast, dan pleit Aedes ervoor het afgegeven energielabel te handhaven en de geldigheid van tien jaar los te laten.

Bekijk de volledige reactie van Aedes, IVBN en Vastgoedbelang op de internetconsultatie.

Bekijk de internetconsultatie via Overheid.nl