Verdieping

Bestuurder Lex de Boer: ‘Een verplicht label C is pure geldverspilling’

Minister Blok wil woningcorporaties verplichten alle woningen naar minimaal label C te brengen. Hij onderzoekt nu hoe hij dit wettelijk vorm kan geven. Aedes vindt een verplicht label C zeer onverstandig. Het zou betekenen dat corporaties hun beleid en investeringsplannen weer helemaal moeten aanpassen. Lex de Boer, directeur-bestuurder van Lefier, over de mogelijke gevolgen van zo’n verplichting voor deze noordelijke corporatie. ‘Dit is pure geldverspilling.’ 

Wat zou een verplicht label C voor Lefier betekenen?
‘Voor een deel hangt dat af van de manier waarop de minister deze “uitfasering van niet-groene labels” wil vormgeven. Lefier heeft bijna 15.000 woningen met een slechter label dan C. Als we die niet meer zouden mogen verhuren, zijn we failliet. En waar zouden de mensen die in zo’n woning wonen trouwens heen moeten? Los daarvan speelt nog een ander punt. De afgelopen jaren hebben wij woningen naar label C gerenoveerd. Wij hebben daar dus ervaring mee. Bijvoorbeeld in Emmen. We plaatsten dubbel glas en isolatie. Een relatief kleine ingreep waar toch veel geld in gaat zitten. Dat geld krijgen we maar deels terug via een huurverhoging. We hebben de energieleverancier laten uitrekenen wat die labelsprong betekent voor het gasverbruik. Dat blijkt maar heel beperkt te zijn gedaald. Bewoners  zien hun woonlasten dus nauwelijks dalen. Kortom: zo’n labelsprong scoort bijna niet op duurzaamheid en slechts beperkt  op betaalbaarheid.’ 

‘Het vraagt echt een fundamenteel andere aanpak om ons hele woningbezit naar label C te moeten jagen in plaats van te werken aan gemiddeld label B. Wij hebben een hoge ambitie en willen de komende jaren ongeveer 4.000 woningen nul-op-de-meter (NOM) bouwen. Door renovatie van bestaande woningen en alle grondgebonden nieuwbouw. Door dit grote aantal woningen met een A-plus label compenseren wij onze slechtere labels. Dat is ook de reden waarom wij meedoen aan de Stroomversnelling. Als de regering ons dwingt alles naar label C te brengen en dat ook nog in combinatie met een verplicht gemiddeld label B, houden wij geen investeringscapaciteit meer over voor NOM-renovaties.’ 

Wat zijn jullie plannen voor woningen met een slecht label?
‘Wij maken nu een keuze uit vier opties. In deze krimpregio en wellicht ook in de aardbevingsgebieden slopen we de komende jaren veel woningen met een slecht label. In Stadskanaal zijn dat de komende tien jaar bijvoorbeeld 600 woningen en daar bouwen we zeer beperkt voor terug. Daarnaast renoveren we woningen naar NOM. En dan zijn er nog woningen die we slopen en waar we NOM-nieuwbouw voor terugplaatsen. In stedelijke gebieden met veel hoogbouw onderzoeken we ook andere gasloze varianten.’ 

Kunnen we concluderen dat een verplicht label C slecht is voor de duurzaamheidsdoelen?
‘Zeker. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de CO2-uitstoot richting 2050 drastisch te beperken. Dat krijgen we echt niet voor elkaar door nu snel te focussen op label C. Dat betekent dat we over een paar jaar die woningen alsnog gasloos moeten maken om de doelstelling te halen. Dat is dus pure geldverspilling en ben je geen goede rentmeester. Als we de doelstellingen uit het Parijse akkoord willen realiseren, moeten we daar in ons vastgoed nu al mee beginnen.’ 

Lees hier waarom ook Woonbron-bestuurder Bert Wijbenga een verplicht label C zeer onverstandig vindt.