Proces

Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijfspanden

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen toegepast zijn. Ook corporaties vallen onder deze verplichting uit de Wet Milieubeheer. Corporaties die daarnaast te maken hebben met de energie-audit EED hebben tot 5 december 2019 uitstel om aan hun informatieplicht te voldoen.

Sinds 1 januari 2019 geldt er niet alleen een energiebesparingsplicht, maar ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Deze informatie heeft betrekking op al genomen maatregelen. Alle bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas vallen daaronder. Ook voor kantoren van corporaties geldt deze informatieplicht, mits het energieverbruik hoger is dan deze grenzen.

Woongebouwen met collectieve verwarming vallen niet onder de informatieplicht. Corporaties hoeven het jaarlijks energieverbruik van door hen verhuurde woonruimtes met collectieve voorzieningen, zoals seniorencomplexen en studentenflats, dus niet mee te tellen.

Wanneer het echter gaat om bedrijfsverzamelgebouwen, kan de gebouweigenaar en dus bijvoorbeeld een corporatie verantwoordelijk zijn voor de rapportage.

Wijze van rapporteren
Meer informatie over de energiebesparingsplicht en de nieuwe informatieplicht en de wijze van rapporteren is te vinden op RVO.nl

Informatieplicht en Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)
Woningcorporaties met meer dan 250 fte of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro vallen onder de audit-plicht van de Energie-Efficiëntie Richtlijn. Zij zijn verplicht om een vierjaarlijkse energie-audit uit te laten voeren. Dit heeft betrekking op het toekomstig besparingspotentieel.

Nu dienen de EED-energie-auditplichtige bedrijven hun verslag nog in bij hun gemeente of omgevingsdienst. Per 1 juli 2019 verandert dat en moeten de bedrijven hun auditverslag indienen bij RVO.nl.

Uitstel
Bedrijven die zowel te maken hebben met de energie-audit EED als met de Informatieplicht Energiebesparing hebben uitstel tot 5 december 2019 om aan hun informatieplicht te voldoen.