Verdieping

EU benadrukt betaalbaarheid in energiemaatregelen

Veel huishoudens hebben maandelijks moeite om de energierekening te betalen. Het bestrijden van deze ‘energiearmoede’ en het betaalbaar houden van de huren is nu opgenomen in het Europese energiebeleid. Dat zei Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) tijdens een werkbezoek van de Groene Huisvesters en Aedes aan Brussel.

Europarlementariër Bas Eickhout debatteerde op 1 maart met onder meer vertegenwoordigers van Aedes, Groene Huisvesters en Housing Europe over het pakket energievoorstellen van de Europese Commissie. De Commissie presenteerde dit pakket eind 2016. Met deze maatregelen wil de Europese Unie haar doelstelling bereiken om in 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten en 30 procent meer energie te besparen. 

De voorstellen van de Commissie richten zich op een herziening van de huidige Energie Efficiëntie Richtlijn, de Richtlijn Energieprestatie Gebouwen en de inrichting van de energiemarkten. De nieuwe regels gaan pas van kracht na de onderhandelingen met het Europese Parlement en de Europese Raad. Naar verwachting duurt dit nog één tot twee jaar. 

Eén van de voorstellen is dat de Europese lidstaten een gedeelte van de energie-efficiëntiemaatregelen bij voorrang uitvoeren bij huishoudens die met energiearmoede kampen en in sociale huurwoningen wonen. Bert Wijbenga, voorzitter van Groene Huisvesters, constateerde tevreden dat ‘het belang van betaalbaar wonen en het begrip energiearmoede op de Europese agenda staat.’ 

Europese subsidie en leningen
De Europese Unie stelt subsidies en leningen beschikbaar voor Nederlandse corporaties. Volgens Aedes-lobbyist Europa, Sébastien Garnier, maken corporaties nog te weinig gebruik van deze middelen. Corporaties kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van regionale structuurfondsen voor (innovatieve) energiemaatregelen in de woningbouw. 

Werksessie Europese subsidies 
Corporaties die aangesloten zijn bij Groene Huisvesters maken al gebruik van meerdere Europese regelingen. Hun kennis en ervaring delen zij met andere corporaties in de werksessie Europese stimuleringsfondsen benutten. De bijeenkomst vindt plaats bij Aedes op woensdag 17 mei tussen 10 en 12 uur.