Wet- en regelgeving

Energieprestatievergoeding voor woningen met gasaansluiting van kracht

Woningcorporaties kunnen vanaf 1 februari 2017 ook een Energieprestatievergoeding (EPV) vragen voor zeer energiezuinige woningen die zijn aangesloten op het aardgasnet. Sinds 1 september 2016 kunnen corporaties met de EPV al een vergoeding van hun huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter (NOM)-woningen. De uitbreiding van de EPV met gasaansluiting geldt voor vijf jaar. 

De EPV is in het leven geroepen voor renovaties tot energieneutrale woningen met volledig elektrische energieopwekking of met een duurzame warmtevoorziening in de woning/het complex. Via de EPV krijgen corporaties van huurders een deel terug van deze investeringen. Met de uitbreiding van een EPV voor woningen met een gasaansluiting, wil minister Blok het mogelijk maken om met meerdere ‘energiedragers’ zeer energiezuinige woningen te realiseren. 

Compensatie gas
Een voorwaarde voor een EPV bij woningen met een gasaansluiting is dat de woning vergaand geïsoleerd is, zodat verwarming weinig energie vraagt. Net als bij de EPV-elektrische variant. In de EPV-gas-variant moeten er extra zonnepanelen op het dak geplaatst worden om het gasverbruik te compenseren dat nodig is voor de resterende hoeveelheid benodigde energie voor verwarming van de woning en warm water.

Overgangsbepaling
De EPV met gas mag de komende vijf jaar gebruikt worden. Voor woningen die na die datum worden gerenoveerd, geldt de regeling niet meer. Voor woningen die voor 1 januari 2022 voldeden aan de eisen zal een overgangsbepaling gelden. De overgangsbepaling is gekoppeld aan de woning en niet aan de overeenkomst met de huurder: een EPV blijft dus gelden als de woning wordt verhuurd aan een nieuwe huurder. Daardoor krijgen corporaties meer zekerheid over het kunnen terugverdienen van de investeringen.

Bij hun renovatieplannen moeten corporaties wel met gemeenten en netbeheerders overleggen over mogelijke, lokale plannen om het gasnet op een bepaalde termijn af te sluiten. Het is niet wenselijk om een woning zeer energiezuinig te renoveren met behoud van de gasaansluiting als er plannen zijn om het gasnet binnen 15 jaar af te sluiten.

In een consultatiereactie reageerde Aedes positief op deze uitbreiding van de EPV, maar maakte daarbij wel een aantal kanttekeningen. Zo pleit Aedes ervoor dat er zo snel mogelijk eenzelfde regeling komt voor warmtenetten en een nieuwe regeling voor biogas en duurzame warmtenetten.