Wet- en regelgeving

Energieprestatienorm op gebiedsniveau: NEN 7125

De invloed van energetische maatregelen op gebiedsniveau kan met de nieuwe NEN 7125 Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) worden berekend. De NEN 7125 volgt de NVN 7125:2011 op.

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van in elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden berekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Sinds 2011 bestond hiervoor een ‘voornorm’.

Meer informatie over de nieuwe NEN 7125.

Aanpassing NEN 7120
Samen met de nieuwe NEN 7125 is de NEN 7120 uit 2011 geactualiseerd. Daarmee is de energieprestatie van een gebouw te berekenen. Aanpassing was nodig vanwege de toename van technische mogelijkheden.

Meer informatie over de aanpassing van NEN 7120.