Wet- en regelgeving

Bouwaanvragen moeten voor 2020 bijna-energieneutraal zijn

Bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen, de BENG-eisen. Dat schrijft minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer. Dat is volgens haar een voorwaarde om te voldoen aan de eis dat eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn.  

De haalbaarheid van de betreffende eisen is nog onderwerp van de kostenoptimaliteitsstudie, waarna de definitieve BENG-eisen in de loop van 2018 vastgesteld worden. Tevens komt dan de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie beschikbaar. Hier kan de markt vanaf dat moment mee aan de slag.

De markt is al enige tijd bezig met het experimenteren met energiezuinig bouwen en specifiek met de voorgenomen BENG-eisen. Het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, bestaande uit Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, en NVB, stimuleert het bouwen van energiezuinige nieuwbouw. Het hieraan verbonden programma telt inmiddels al 56 deelnemende bedrijven die per 1 januari 2018 in totaal tussen de 2.000 en 3.000 woningen in aanbouw of af hebben, die grotendeels of geheel voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. 

De komende tijd zijn de onderzoeken gaande die leiden tot de definitieve BENG-eisen. Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in BENG (bijna energieneutraal gebouw)-eisen. Om corporaties en andere bouwpartijen goed op het nieuwe stelsel voor te bereiden, publiceerde het Lente-akkoord de brochure Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor bijna energieneutraal bouwen.