Proces

Minister bevestigt: salderingsregeling onveranderd tot 1 januari 2021

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer gemeld dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in ieder geval gehandhaafd blijft tot 1 januari 2021. Aan de omvorming van de regeling in een ‘terugleversubsidie’ blijken veel haken en ogen te zitten.

De afgelopen maanden is gebleken dat de uitvoering van een terugleversubsidie complexer is dan in eerste instantie gedacht, schrijft de minister aan de Tweede Kamer: ‘Verschillende partijen hebben hun ernstige zorgen over de uitvoering van de terugleversubisidie met mij gedeeld.’ Zo heeft Aedes gepleit voor een investeringssubsidie als opvolger van de salderingsregeling. Zodat degene die de zonnepanelen betaalt, ook de subsidie krijgt.

De minister onderzoekt nu of hij de zorgen over de uitvoering van de terugleversubsidie kan wegnemen of dat een alternatief instrument mogelijk is. Voor april 2019 wil hij met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling komen.

Die nieuwe regeling kan echter pas ingaan in 2021. Gebruikers van zonnepanelen kunnen in ieder geval tot 1 januari 2021 een jaar langer hetzelfde tarief krijgen voor de energie die ze terug leveren aan het stroomnet, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen.