Wet- en regelgeving

Aedes: ‘Controleer geldigheid energielabel’

Aedes adviseert leden om te controleren of het energielabel van een woning nog steeds geldig is op het moment van huurverhoging. Het energielabel heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Het aantal punten dat een sociale huurwoning heeft volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) bepaalt wat een verhuurder maximaal aan huur mag vragen. Ook de energieprestatie telt mee voor het WWS. Om WWS-punten voor de energieprestatie toe te kennen zijn corporaties verplicht om bij nieuwe verhuur van een woning/gebouw een geldig energielabel te overhandigen. Anders krijgt de woning WWS-punten op basis van het bouwjaar van de woning.

Een energielabel vervalt na 10 jaar. Het vervallen van een label betekent niet direct een wijziging van de huurprijs. Wel krijgt de woning minder woningwaarderingsstelsel-punten (WWS-punten). Bij de jaarlijkse huurverhoging is het daarom verstandig om de geldigheid te controleren. In opdracht van Aedes heeft VBTM hierover een notitie geschreven.

Vervallen energielabel
Bij het tussentijds vervallen van het energielabel hoeven corporaties geen nieuwe labels te verstrekken. Een corporatie kan ook met de bewoner afspreken dat een eerder verstrekt label meegenomen wordt bij een nieuwe WWS-puntenberekening. Een ongeldig label is onzeker voor zowel de bewoner als de corporatie. Uit een nieuwe berekening kan namelijk ook blijken dat de woning meer WWS-punten krijgt waardoor de huur hoger kan uitvallen.

Terugvallen bouwjaar
Corporaties gebruiken in de praktijk digitale systemen die na het vervallen van een energielabel automatisch terugvallen op het aantal WWS-punten gekoppeld aan het bouwjaar van de woning. Dat betekent dat corporaties geen huurverhogingen kunnen voorstellen aan huidige bewoners. Om dit te voorkomen kan het systeem als volgt worden aangepast:

  • Het aantal punten gekoppeld aan het oude energielabel blijft in het systeem staan. Dat betekent wel dat er geen inzicht is in het werkelijk aantal WWS-punten van de woning.
  • Er is aangegeven dat er een overeenkomst is gesloten met de bewoner.

Een bewoner kan altijd een verzoek indienen om het aantal WWS-punten van de woning te laten toetsen. Bijvoorbeeld bij een voorstel voor een huurverhoging of bij twijfel aan de kwaliteit van de woning. Corporaties moeten dan alsnog binnen twee maanden een energielabel laten vaststellen. Is het label dan niet overhandigd dan geldt automatisch het aantal WWS-punten gekoppeld aan het bouwjaar. Deze ligt per definitie lager en kan niet worden teruggedraaid indien een nieuw label alsnog beschikbaar komt.