Praktijk

Proef Ressort Wonen: huizen verwarmen met waterstof

Update

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een proef om 24 appartementen van woningstichting Ressort Wonen te verwarmen met 100 procent waterstof. Tijdens het experiment is het verwarmen van hun huis voor de bewoners deels gratis. De proef is een samenwerking van de corporatie, marktpartijen, netbeheerder Stedin en de gemeente Rotterdam. De VPRO belichtte de proef in Rozenburg op 10 februari in Tegenlicht.   

Update: Proef Rozenburg in VPRO's Tegenlicht 

‘Rozenburg is een bijzonder dorp midden in de Rotterdamse haven’, zegt Frans Desloover, directeur-bestuurder van Ressort Wonen. Het is één van de pilotgebieden voor de energietransitie van de gemeente Rotterdam. ‘Bewoners zijn gewend om te wonen en te werken in een industriële omgeving. Misschien dat er daarom zoveel affiniteit is voor deze proef met waterstof. En natuurlijk zijn de bewoners ook erg tevreden met de gratis warmte voor hun huizen.’

  • Sinds oktober 2014 verwarmden de bewoners van deze 24 appartementen al met bijgemengd synthetisch (methaan) gas: het Power2Gas project. In dit project werd de afgelopen vijf jaar van elektriciteit synthetisch gas gemaakt met de kwaliteit van aardgas. Het gas is toegevoegd aan het bestaande aardgasnet en verbrandt mee in de traditionele gasgestookte collectieve cv-installatie van het appartementencomplex. Bewoners ontvingen dat bijgemengde gas gratis.
  • De proef met waterstof als brandstof is een vervolg op dit project. Dezelfde 24 woningen ontvangen de met groene stroom geproduceerde waterstof gratis als warmtebron voor het verwarmen van hun huizen. Bij de verbranding van waterstofgas komt geen CO2 vrij, zoals bij aardgas wel gebeurt.
  • Netbeheerder Stedin en de verwarmingsbedrijven Remeha en Bekaert Heating ontwikkelden voor deze proef twee ketels die op pure waterstof branden. De daarmee geproduceerde warmte wordt naar het appartementencomplex aangevoerd, samen met de warmte uit de traditionele gasgestookte collectieve cv-installatie. De door waterstof opgewekte warmte is voor de bewoners gratis. De twee ontwikkelde ketels worden eerst getest in de bestaande proefopstelling in het ketelhuis naast het complex en  daarna in het complex opgehangen.
  • Ressort Wonen stelt voor deze proef het appartementencomplex beschikbaar, begeleidt de aanpassing van het ketelhuis en zorgt samen met Stedin voor het informeren van de bewoners.
  • Netwerkbeheerder Stedin betaalt de proefopstellingen en het aanpassen van het ketelhuis en alle overige kosten van het waterstofexperiment.

Ressort Wonen werkt aan deze proef mee omdat de corporatie waterstof als één van de mogelijkheden ziet voor duurzame verwarming van woningen. Er is nog weinig ervaring met grootschalige productie, distributie en gebruik van waterstof. Dit soort experimenten vindt de corporatie daarom belangrijk. ‘De belangrijkste strategie voor de gebouwde omgeving in Rozenburg is echter de aansluiting op het nabij liggende restwarmtenet van de Rotterdamse havenindustrie’, zegt Desloover. Momenteel is de corporatie bezig met het aansluiten van de eerste 650 woningen op een hybride warmtenet. Dit is een combinatie van twee technieken: restwarmte voor de verwarming van de woningen en warmtepompen voor de productie van warm water.

Meer informatie is hier te vinden. Voor vragen kunnen corporaties terecht bij Frans Desloover, directeur-bestuurder van Ressort Wonen, fdesloover@ressortwonen.nl