Praktijk

Thús Wonen: integreer warmtevisie in verduurzamingsaanpak

'De grootste verduurzamingsuitdaging is de vraag hoe wij onze woningen de komende jaren gaan verwarmen’, zegt Wim de Vries van Thús Wonen. ‘De warmtevisies voor de verschillende wijken bepalen grotendeels welke ingrepen en maatregelen zinvol zijn. Dat onderzoeken we samen met onder meer de partijen van de prestatieafspraken, de provincie en netbeheerders.’ Tip voor andere corporaties: ‘Neem zelf het inititatief.’

‘Verduurzamen is heel breed, er moet van alles gebeuren’, zegt De Vries, coördinator vastgoedsturing bij Thús Wonen. ‘Daarom moeten we keuzes maken. De transitie naar een gasloze en CO2-neutrale woningvoorraad redden we niet alleen met het energiezuinig maken van gebouwen. Er blijft altijd een warmtevraag. De manier waarop we de komende jaren de woningen verwarmen, is voor ons de basiskeuze. Vandaaruit zetten wij de stappen naar een CO2-neutraal 2050.’ Thús Wonen doet dat binnen het Platform Verduurzaming Noordoost-Friesland.

Prestatieafspraken
In dat platform overlegt Thús Wonen regelmatig met de partijen met wie zij de prestatieafspraken maakt: andere woningcorporaties uit de regio, de gemeenten en de bewonersraden. Samen met netbeheerders, een energieleverancier, de provincie en een onderzoeksbureau onderzoeken zij voor vier kernen in de regio warmteopties. De Vries: ‘We onderzoeken daarin concrete mogelijkheden voor de verwarming van de woningen in die verschillende wijken.’

Het platform doet dit ter ondersteuning en verdieping van de Warmtevisies die de gemeenten eind 2021 moeten vaststellen. 'Hoe eerder wij met elkaar weten wat wel en niet haalbaar is, hoe beter alle partijen hun investeringen kunnen plannen', zegt De Vries.

‘De eerste onderzoeksvraag van het platform is in welke wijken een warmtenet haalbaar is en waar niet. Warmtenetten zijn nadrukkelijk een oplossing op gebiedsniveau. Het vraagt om voldoende dichtheid van gebouwen omdat het transport over grotere afstanden tot veel warmteverlies leidt. En er is een warmtebron nodig. Liefst duurzaam, zoals restwarmte, biomassa of aardwarmte. Het platform onderzoekt nog welke warmtebronnen in de regio bruikbaar zijn.'

Van warmtevisie naar vastgoedstrategie
Een eerste, grove indeling is inmiddels klaar. Op basis daarvan maakt Thús Wonen nu een vertaling naar efficiënte ingrepen voor haar woningen. ‘Zo integreren we de warmtevisies in onze vastgoedstrategie’, zegt De Vries. Wat betekent dat voorlopig voor de 6.400 woningen van Thús Wonen?

  • Bij 2.400 woningen is een warmtenet mogelijk zinvol, verder onderzoek volgt.
  • Bij 2.300 woningen is een warmtenet niet haalbaar, deze worden waarschijnlijk gerenoveerd naar all-electric-woningen. Het platform onderzoekt ook de mogelijkheden voor een 'hybride-oplossing' met groen gas.
  • 1.200 woningen verdwijnen op de langere termijn. Door isolatie wil de corporatie het energiegebruik in deze woningen wel verminderen. De uiteindelijke sloop en nieuwbouw van deze woningen zorgt voor de warmtetransitie.
  • 500 woningen verdwijnen op korte termijn De corporatie investeert hier niet meer in verduurzaming. Ook hier gebeurt dat later door sloop en nieuwbouw.

Tips voor andere corporaties

  • Integreer de duurzaamheidsdoelstellingen en warmtevisie in je portefeuillebeleid. Pas als je precies weet hoe lang je welke woningen wilt blijven exploiteren, kun je efficiënt investeringen plannen.
  • Een meerjarig onderhoud- en investeringsprogramma is noodzakelijk om plannen af te stemmen op de investeringen door netbeheerders en gemeenten.
  • Wacht niet op de regie door de gemeenten, maar neem zelf het initiatief om met elkaar naar concrete oplossingen te zoeken.

Meer informatie: Wim de Vries, coördinator Vastgoedsturing Thús Wonen, w.devries@thuswonen.nl.