Praktijk

Fossielvrij en Betaalbaar Wonen Deventer

In Deventer leggen corporaties Rentree en Woonbedrijf Ieder1 samen met onder andere de gemeente en netbeheerder Enexis hun afzonderlijke plannen naast elkaar. Samen onderzoeken ze vervolgens of projecen en investeringsplannen te combineren zijn. Hoe pakken ze dat aan?

Twee jaar geleden constateerden bestuurders van de corporaties Rentree, Woonbedrijf Ieder1 en enkele andere verhuurders dat de opgave om 'fossielvrij' en gasloos te worden samenwerking noodzakelijk maakt. Dat leidde tot de projectgroep Fossielvrij en Betaalbaar Wonen Deventer. Hierin werken de verhuurders samen met de gemeente, de provincie Overijssel en netbeheerder Enexis.

De partijen zijn gestart met het naast elkaar leggen van hun investeringsplannen. Met behulp van kaarten hebben zij hun afzonderlijke plannen in wijken en buurten letterlijk in beeld gebracht. Daardoor ontstaat er inzicht in elkaars opgaven en kunnen de partijen onderzoeken waar gezamenlijke programmering mogelijk is. Soms zal het daarvoor noodzakelijk zijn dat een partij bereid is tot aanpassing van oorspronkelijke plannen. De gemeente voert daarbij de regie.

Zo onderzoeken de partijen wat de wijken zijn met veel oude woningen en lage energielabels. In welke wijken zijn al plannen in voorbereiding? Bijvoorbeeld renovatie en groot onderhoud? Zijn er al bewonersinitiatieven waar ze mee kunnen samenwerken? Zijn er 'versnellers', factoren die maken dat in wijken de planning verschoven kan/moet worden? Is er bijvoorbeeld sprake van wateroverlast? Is er al een warmtenet? Al die factoren zijn afgewogen. Vervolgens is een gefaseerde planning en strategie gemaakt.

De partijen doen samen onderzoek naar de mogelijkheden om projecten en investeringsplannen te combineren. Daarbij staan zij open voor innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een fossielvrij alternatief voor de cv-ketel. Of innovatieve ideeën van bewoners. Soms zullen onverwachte kansen en mogelijkheden de planning en strategie aanpassen.

Een concreet voorbeeld zijn de plannen met de wijk Zandweerd. Daar is een rioolwaterzuiveringinstallatie met warmtecapaciteit. De partijen onderzoeken nu of dat te combineren is met een warmtealternatief voor gas.

Meer informatie: Filmpje en 10-puntenplan met samenwerkingsafspraken. Carin Hemeltjen, manager Vastgoed Rentree, c.hemeltjen@rentree.nu, 06 535 454 26.