Verdieping

Vernieuwingsagenda: eerste werkatelier Duurzaamheid

In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn. In de coalitie Duurzaamheid kijken woningcorporaties samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Stroomversnelling naar de verschillende routes om dit einddoel te bereiken. In het eerste werkatelier bespraken de deelnemers hoe corporaties elkaar kunnen helpen en hoe Aedes kan ondersteunen. De aandacht gaat eerst uit naar de randvoorwaarden voor een plan van aanpak en naar mogelijkheden voor inkoopsamenwerking.

Plan van aanpak
In de Woonagenda van Aedes is afgesproken dat iedere corporatie in 2018 een plan van aanpak heeft om alle woningen CO2-neutraal te maken. De deelnemers aan de coalitie vinden de volgende randvoorwaarden daarbij belangrijk:

 • Een plan van aanpak moet een werkbaar instrument zijn, zo moet er balans zijn tussen de administratieve lasten en de concrete resultaten. 
 • De noodzaak moet helder blijven.
 • De inhoud van het plan vraagt om bestuurlijk draagvlak.
 • Corporaties moeten individuele ondersteuning kunnen krijgen bij het maken van het plan.
 • De individuele plannen moeten onderlinge kennisoverdracht mogelijk maken.
 • De plannen moeten ruimte bieden aan regionale verschillen.
 • Corporaties moeten hun plannen in regionale overleggen kunnen bespreken. 

Inkoopsamenwerking
Bij inkoopsamenwerking voor nul-op-de-meter-renovaties vindt de coalitie de volgende randvoorwaarden belangrijk:

 • De verschillende scenario’s naar CO2-neutraal zijn het uitgangspunt. Dat betekent dat nul-op-de-meter nu niet de enige ambitie is. Ook een stapsgewijze aanpak is mogelijk: woningen eerst goed isoleren en pas later installaties aanleggen, zoals warmtepompen.
 • Innovatie vraagt om schaalvoordelen en continuïteit. Daar kunnen corporaties samen voor zorgen. Laat die marktpotentie zien door de ambities op te tellen.
 • Het businessmodel moet kloppen, let bij inkoop niet alleen op de aanschafprijs maar kijk naar de totale exploitatiekosten.
 • Zowel bouwers als toeleveranciers zijn nodig.
 • Eerst experimenteren in pilots en dan samen toepassen.
 • Bestuurlijk draagvlak is nodig.
 • Corporaties moeten inkoopkennis en technische concepten delen.
 • Realiseer nieuwe bouwprojecten/renovaties samen met andere vastgoedeigenaren uit de wijk en gemeenten.

Meedoen? 
Wilt u meer weten of zich nog aansluiten bij de coalitie Duurzaamheid van de Vernieuwingsagenda? Neem contact op met Ronald Franken van Aedes: r.franken@aedes.nl