Evenement

Kennissessies; routekaart naar CO2-neutraal in 2050

Update

In de Woonagenda 2017-2021 maakten we afspraken over het verduurzamen van onze woningen. Iedere corporatie heeft in 2018 een eigen plan van aanpak gemaakt met eenzelfde doel: in 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Aedes biedt u ondersteuning bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling. Duurzaamheid is daarom ook een thema in de Vernieuwingsagenda.

 

Aedes-kennissessies: strategie
Na de zomer van 2017 organiseerden wij veertien kennissessies over de strategische keuzes die u kunt maken. We gaven uitleg over het traject: wat wordt er van u verwacht en welke ondersteuning kunt u van Aedes verwachten? Meer dan 60% van de leden nam deel aan deze sessies.

Programma
​De toelichting duurde ongeveer een uur en bestond uit deze onderdelen:

  • Nut & noodzaak duurzaamheidsafspraken Woonagenda (Aedes- bestuurslid Wim Hazeu)
  • Toelichting Routekaart 2050 en Routeplanner (zie alinea hieronder)
  • Inventarisatie stand van zaken en behoeften sector

Via onderstaande links kunt u de presentatie downloaden en de meest gestelde vragen inkijken:

Routekaart 2050 en Routeplanner
Een van de instrumenten die Aedes aanbiedt, is de Routekaart 2050 en de daarbij behorende Routeplanner. De Routekaart helpt u aan de hand van 4 grove scenario’s om op strategisch niveau  de grote lijnen tot 2050 uit te zetten op maat voor uw corporatie en lokale partners. In aanvulling daarop inspireert de Routeplanner u deze grote lijnen te vertalen naar beleidskeuzes en een planning op de korte termijn te maken om in 2021 gemiddeld label B te realiseren.

Ondersteuning CO2-coach
Ook kunt u de hulp inroepen van een CO2-coach. Dit zijn experts van collega-corporaties die een speciale training hebben gevolgd. De coaches kunnen helpen bij het duiden van de Routekaart en de verdere uitwerking die nodig is om CO2-neutraal te zijn in 2050. Meer informatie over de CO2-coaches vindt u hier.