Vernieuwingsagenda

Energietransitie meer dan alleen technische opdracht: impressie Aedes-roadshow in Limburg

De belangrijkste conclusie na de eerste acht bijeenkomsten van de Aedes-Roadshow De Routekaart: van ambitie naar aanpak: Verduurzamen doe je samen. En soms betekent dat minder ruimte voor maatwerk, zeggen corporatiebestuurders Corry Keulen en Wim Hazeu. Zij geven een impressie van het bezoek aan het netwerk van Limburgse corporatiebestuurders.

‘Een mooie doorkijk in de gezamenlijke Limburgse inzet, ambitie én vraagstukken van de energietransitie.’ Dat is de eerste opbrengst van het bezoek van de Aedes-roadshow aan het netwerk van Limburgse corporatiebestuurders zegt bestuurder Wonen-Limburg Hazeu. ‘De verduurzamingsopgave voor de komende decennia is fors. Om dat betaalbaar uit te kunnen voeren, zullen we elkaar moeten opzoeken.’

Cultuuraspecten
‘Soms zal die samenwerking betekenen dat er minder ruimte is voor eigen kleuring van een corporatie’, zegt Keulen, directeur-bestuurder van Woningvereniging Nederweert. ‘De energietransitie is meer dan alleen een technische opdracht. Het heeft ook te maken met zachtere cultuuraspecten, zoals de identiteit en autonomie van je organisatie. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde verduurzamingsdoel bereiken: CO2-neutrale woningen in 2050.'

‘Dat gemeenschappelijke doel moet leidend zijn’, zegt Hazeu. ‘Ook al betekent dat soms dat er minder ruimte is voor maatwerk.’ Een belangrijke stap in dit proces is volgens beide bestuurders dat corporaties elkaars opgaves beter leren kennen. En dat heeft het bezoek van de Aedes-roadshow opgeleverd.
 
‘De toegevoegde waarde van samenwerking is groter dan de som der delen’, zegt Hazeu. ‘Dan kun je massa maken die een gemeenschappelijke vraag aan marktpartijen succesvoller maakt.’
 
Limburgs vervolg
De Aedes-roadshow trekt sinds september langs de regionale bestuursnetwerken van corporatiebestuurders. Het is een volgende stap in het thema Verduurzaming van de Vernieuwingsagenda. De roadshow helpt de regio’s bij het in kaart brengen van de regionale verduurzamingsopgave en het vervolg daarvan: de regionale aanpak.
Zo gaat als vervolgstap de strategisch adviseur Duurzaamheid van Wonen Limburg met collega’s van de Limburgse corporaties thema’s voor een gezamenlijke verduurzamingsagenda inventariseren.

Tot nu toe zijn er acht bijeenkomsten geweest bij regionale netwerken van corporatiebestuurders. Er volgen nog zo’n vijftien bijeenkomsten. De deelnemers tot nu toe zijn positief: de bijeenkomsten leveren inzicht in elkaars activiteiten op, stimuleren verdere samenwerking en zorgen vooral ook voor praktische inspiratie.
 
Doe mee
Heeft uw regionale bestuursnetwerk zich nog niet aangemeld voor een bijeenkomst, maar wel interesse? Neem dan contact op met Nanda Deen, 06 282 550 62 of nanda@deendenktendoet.nl.

Benieuwd naar ervaringen van verduurzaming van collega-corporaties? Aedes verzamelt voorbeelden van nieuwe vormen van samenwerking, vernieuwend opdrachtgeverschap,bewonersparticipatie en andere innovatieve processen en maatregelen.