Praktijk

Routekaart: ‘Dit instrument komt op het juiste moment’

Wat levert het invullen van de Routekaart CO2-neutraal 2050 een woningcorporatie op? Medewerkers van drie corporaties delen hun ervaringen. Daarnaast zijn alle routekaarten samen belangrijk voor de hele sector. Aedes kan hiermee een landelijke analyse van de totale opgave maken en met deze kennis goed beargumenteerd aanschuiven aan de Klimaattafel van Diederik Samsom. Heeft u de routekaart nog niet gedownload en ingevuld? U heeft nog tot 1 mei 2018 om de ingevulde routekaart te delen met Aedes.

'Het grote voordeel van het invullen van de routekaart is dat het een corporatie op hoofdlijnen inzicht geeft over wat je te doen staat om je woningvoorraad op de lange termijn CO2-neutraal te maken', zegt Karlijn Toebast, adviseur Strategie en Beleid bij Actium (Assen) en CO2-coach van de Vliegende Brigade van Aedes. 'Hoeveel woningen moet je daarvoor per jaar aanpakken? Welke regionale samenwerkingspartners heb je nodig om dit te kunnen realiseren? En hoeveel gaat dat kosten? Het invullen van dit vrij eenvoudige model geeft je een antwoord op die vragen.’

Goede basis
‘De routekaarten kunnen natuurlijk nog niet het definitieve antwoord geven op de vraag hoe we onze woningen in 2050 CO2-neutraal krijgen. Daarvoor is het tijdsbestek immers te lang’, vervolgt Toebast. ‘Maar een corporatie heeft met dit instrument een goede basis om mee verder te werken en de duurzaamheidsopgave in te bedden in de eigen organisatie en daar buiten.’

Huurders en gemeenten
'De routekaart is natuurlijk een grof instrument dat slechts in grote lijnen aangeeft welke duurzaamheidsmaatregelen een corporatie kan nemen’, zegt corporatiebestuurder Radbout Matthijssen van Harmonisch Wonen (Lelystad). 'Ik was nog geen 3 uur bezig met het invullen ervan. Ondertussen laat het ingevulde instrument echter goed zien wat die maatregelen kosten.’ Die kostenraming gebruikt Harmonisch Wonen ook in gesprekken met huurders en gemeenten. ‘Daarmee kan ik duidelijk maken wat de meerprijs is van een CO2-neutrale verduurzaming.’

‘Zonder de routekaart van Aedes had Harmonisch Wonen zelf zo’n plan van aanpak opgesteld’, vervolgt Matthijssen. ‘Dit is echter beter. Aedes gebruikt de ingevulde routekaarten om een landelijke analyse te maken. Daar ben ik blij mee. Met die kennis kan Aedes bijvoorbeeld goed beargumenteerd aanschuiven bij de landelijke Klimaattafel.’ 

'De routekaart kwam voor ons op het juiste moment', zegt corporatiebestuurder Evert Leideman van deltaWonen (Zwolle). 'Wij waren net begonnen met het bespreken van onze nieuwe lange termijn strategie. Een aspect daarvan is de koers die we willen varen om in 2050 de landelijke ambitie van CO2-neutraliteit te halen. Het invullen van de routekaart heeft ons hierbij goed geholpen.'

Technische innovaties
'De routekaart laat bijvoorbeeld duidelijk zien dat een corporatie het niet alleen voor elkaar krijgt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben', zegt Leideman. ‘Daar zijn andere partijen hard bij nodig. Daarom intensiveren we de gesprekken met onze marktpartijen. Welke technische innovaties kunnen zij bijvoorbeeld bieden die leiden tot kostenbesparende duurzaamheidsmaatregelen? We praten ook met gemeenten, energieleveranciers en netbeheerders over wie wanneer aan zet is.’

Aan de slag
Gaat u nog aan de slag? Hier vindt u meer informatie over het invullen van de Routekaart CO2-neutraal 2050. Heeft u vragen over de routekaart? Mail deze dan naar: routekaart@aedes.nl